Click here!

ÚNSS za bezpečnosť na cestách

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) podpíše Európsku chartu bezpečnosti na cestách 25. januára 2011. Stane sa tak jedným z viac ako 2000 signátorov z celej Európy.

Vzdelávanie, kreativita, pohyb, relax

Centrá pomoci Ligy proti rakovine predstavujú miesto, ktorého cieľom je rôznymi formami zlepšiť kvalitu života onkologických pacientov, sú však určené aj zdravej verejnosti.

Biela pastelka 2010

Únia nevidiacich a slabozrakých organizuje už deviaty ročník verejnej zbierky Biela pastelka. Hlavným dňom zbierky bol 22. september 2010.

Tretie Centrum pomoci je v Martine

Myšlienka zriadiť na Slovensku centrá pomoci vznikla v snahe vytvoriť miesto, kam by sa mohli onkologickí pacienti, ich blízki i verejnosť obrátiť pri riešení problémov spojených s onkologickým ochorením.

Zažiarilo svetielko nádeje

Z výnosu Dňa narcisov pripravila Liga proti rakovine už viacero projektov. Nedávno v spolupráci s OZ Svetielko nádeje zrealizovali mobilný hospic pre detských onkologických pacientov v Banskej Bystrici.