Cenu Dar roka 2011 získalo Drahuškovo

Krajné, 18. apríl 2011 – Medzi laureátmi Ceny dar roka 2011, ktorú už po 16. krát udeľuje Čestná komisia Slovenskej humanitnej rady (SHR), sú aj ľudia, ktorí stáli pri vzniku Drahuškova. Kolektív „Drahuškáčov“ získal toto výnimočné ocenenie za vybudovanie špecializovaného komunitného centra pre osoby s autizmom a podobnými postihnutiami.

„Tešíme sa, že sme sa stali jedným z laureátov Ceny Dar roka 2010 a veľmi si to vážime. Najväčším ocenením pre nás sú však pokroky pri práci s autistami, ktoré sú v Drahuškove viditeľné. Najdôležitejšie je, že pomáhame týmto ľuďom žiť plnohodnotný život v rodinnom prostredí,“ vysvetlil Filip Marko Kubovič, riaditeľ Drahuškova. Cena Dar roka sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám za dobrý nápad, významnú dobrovoľnú službu, zlepšujúcu kvalitu života jednotlivcov alebo skupín, odkázaných na pomoc a podporu spoločnosti.

„Ide o materiálnu alebo finančnú pomoc,“ uviedol v rozhodnutí Čestnej komisie SHR jej prezident Ivan Sýkora. Drahuškovo získalo Cenu Dar roka 2010 nielen za  vybudovanie komunitného centra pre autistov a ľudí s podobnými postihnutiami, ale aj za vytvorenie Domova na pol ceste. Mladí, no už dospelí ľudia z detských domovov tu našli svoje uplatnenie ako vyškolení a kvalifikovaní asistenti odborníkov pri starostlivosti o zdravotne postihnutých. „Toto ocenenie vidím ako prejavenú vďaku celému kolektívu, ktorý stál a naďalej stojí pri myšlienke pomoci iným. Pánovi doktorovi Jozefovi Šóthovi, Drahoslave Hlinovej a ostatným, ktorí pomáhali, pomáhajú a budú pomáhať Drahuškovu, patrí veľké ĎAKUJEM,“ zdôraznil F. M. Kubovič.

Ako ďalej dodal, veľkú a nezabudnuteľnú zásluhu na tomto ocenení majú tí, z ktorých prostriedkov sa Drahuškovo postavilo a prevádzkuje: vďaka patrí i Nórskemu finančnému mechanizmu – donorovi, ktorý poskytol na vybudovanie Drahuškova grant, Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý ho administroval, Štátnemu rozpočtu SR, z ktorého bol grant dofinancovaný. „Vďaka patrí i priateľom a podporovateľom Ivanovi Šestákovi, Jozefovi Tkáčovi, Imrichovi Bérešovi a Stanislavovi Štepkovi, ktorí sa stotožnili s projektom Drahuškova, keď bol ešte na papieri, a prví priložili ruku k dielu. Bez nich by Drahuškovo nestálo,“ uzavrel F. M. Kubovič.

Slávnostné odovzdávanie Ceny Dar roka sa uskutoční 16. júla 2011 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Cenu za Drahuškárov prevezme MUDr. Jozef Šóth.

Pridaj komentár