Výstava ART BRUT Ligy za duševné zdravie vo Viedni

Liga za duševné zdravie SR realizuje už viac ako päť rokov mimoriadny projekt GALÉRIA NEZÁBUDKA, v ktorom sa ľudia s duševnou poruchou venujú výtvarným aktivitám. Vo svete sa tento druh umenia neškolených autorov, žijúcich svoj život pod vplyvom duševného ochorenia, volá „art brut“. GALÉRIA NEZÁBUDKA uskutočnila vlani prvú reprezentatívnu výstavu diel svojich autorov pod názvom ART BRUT ZO ZBIERKY LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE a táto výstava sa teraz dočkala svojej reinštalácie v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

Art brut zo zbierky Ligy za duševné zdravie (LDZ) je vyústením niekoľkoročnej spolupráce LDZ s autormi, ktorým život skomplikovalo duševné ochorenie. Ide o ľudí, ktorí nemajú formálne umelecké vzdelanie, no výtvarná tvorba sa pre nich stala novou formou vyjadrenia a niekedy dokonca aj novou náplňou života. Umelecké stvárnenie vnútorného sveta týchto ľudí so sebou často prináša veľa zaujímavých výtvarných prác, ktoré však väčšinou ostávajú skryté za múrmi psychiatrických zariadení či stacionárov len s ojedinelou možnosťou prezentovať ich verejnosti. Výstava v Slovenskom inštitúte vo Viedni je výberom zo zbierky prác týchto autorov, ktorú v LDZ budujú už od roku 2004. Zároveň ide o prvú prehliadku tejto zbierky v zahraničí.

„Autori, ktorých diela sú zastúpené na výstave, sú svojbytnými osobnosťami s vlastným individuálnym rukopisom. Každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré v roku 1945 francúzsky maliar a teoretik Jean Dubuffet označil ako „art brut“, povedala Olga Valentová, hovorkyňa Ligy za duševné zdravie. Výstava diel sa koná v Slovenskom inštitút vo Viedni (Wipplingerstr. 24-26) od 27. apríla do 24. mája 2011. Vstup je voľný.

Pridaj komentár