Click here!

ZDRAVIE: Úroveň rádioaktívneho jódu v dažďovej vode je bezpečná

Aj keby pretrvávala súčasná situácia po celý rok, tak by dávková záťaž obyvateľov, pri ktorej je potrebné vykonávať nápravné opatrenia, ako je napríklad jódová profylaxia, musela byť desať až sto miliónkrát vyššia,“ uvádza sa v stanovisku Úradu verejného zdravotníctva SR

ZDRAVOTNÍCTVO: O peniazoch na lieky sa vraj bude rozhodovať utajene

Rozhodovanie o verejných zdrojoch, ktoré sa vynakladajú na liekovú politiku, sa podľa Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj môže stať netransparentným a utajeným. Spôsobiť by to mala novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá vyníma menovanie, činnosť a rozhodovanie kategorizačnej komisie a rady spod správneho konania.