ZDRAVOTNÍCTVO: VšZP má portál na overovanie nárokov na starostlivosť

Po prihlásení sa na internetový portál zdravotnej poisťovne poistenci alebo poskytovatelia iba zadajú rodné číslo alebo číslo preukazu poistenca, prípadne iný údaj a prakticky okamžite získajú spätnú informáciu o tom, či poistenec má alebo nemá nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.