Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má 21 rokov

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je najväčšou organizáciou ľudí so zrakovým postihnutím u nás. ÚNSS obhajuje práva nevidiacich a slabozrakých z celého Slovenska a aktívne poukazuje na problémy a nedostatky v spoločnosti, ktoré predstavujú prekážky pre ľudí so zrakovým postihnutím. Činnosť organizácie zahŕňajú každoročné aktivity a projekty, z ktorých najvýznamnejším je verejná zbierka Biela pastelka. Tento rok pôjde už o jubilejný 10. ročník.

„Už samotná organizácia desiateho ročníka je pre nás úspechom. Hlavným dňom zbierky je 21. september. V tento deň stretnete vo viac ako 120-tich mestách Slovenska našich dobrovoľníkov s pokladničkami a bielymi pastelkami. Vo viacerých mestách pripravujeme aj sprievodný program,“ načrtla priebeh tejto významnej udalosti koordinátorka celoslovenskej zbierky Žofia Teplická.

K významným míľnikom tohto roku patrí aj podpísanie Európskej charty bezpečnosti na cestách. ÚNSS sa stala jedným zo signatárov tohto dokumentu. „Únia vníma podpis charty ako záväzok a k jeho napĺňaniu pristupuje s maximálnou zodpovednosťou. Na 14. október, v predvečer Svetového dňa bielej palice, pripravujeme celoslovenskú akciu, spojenú s upozorňovaním vodičov na funkciu bielej palice ako pomôcky nevidiacich,“ uviedla riaditeľka ÚNSS Ivana Potočňáková.

Pridaj komentár