Dnes je Svetový deň zdravia

7. apríl sa od roku 1950 oslavuje ako Svetový deň zdravia. Tento deň je symbolickým pripomenutím si založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 7. apríla 1946. Hlavnou ideou Svetového dňa zdravia je každoročne zvyšovať informovanosť celosvetovej verejnosti a poukazovať na najakútnejšie problémy súčasnosti vo sfére zdravia. Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj Svetový deň zdravia 2011 má svoju ústrednú myšlienku. Tento rok je zameraný na celosvetové rozšírenie antimikrobiálnej rezistencie.

Antibakteriálna rezistencia ohrozuje účinnosť mnohých v súčasnosti používaných liekov a ich ďalší vývoj. Antibakteriálna rezistencia predstavuje odolnosť mikroorganizmov na antimikrobiálnu liečbu, na ktorú pôvodne reagovali. Rezistentné organizmy, medzi ktoré patria baktérie, vírusy a niektoré parazity, sú dnes schopné odolávať antimikrobiálnej liečbe – antibiotikám, antivirotikám a antimalarikám. Štandardná liečba sa tak stáva neefektívna a infekcia pretrváva, a môže sa rozšíriť. Pre zdôraznenie tohto problému vyzve WHO vlády sveta k zavedeniu opatrení, potrebných k prevencii proti odolným organizmom a tiež k poskytnutiu príslušnej starostlivosti ľuďom nakazeným týmito mikróbmi. Tak ako každý rok, aj pri príležitosti Svetového dňa zdravia 2011 sa v najrôznejších častiach sveta konajú podujatia, ktoré prispievajú k posilňovaniu zdravia obyvateľstva, jeho väčšej informovanosti a tiež k podpore zdravšieho životného štýlu a čistejšieho životného prostredia.

Pridaj komentár