Click here!

Dlhovekosť nie je dedičná

I keď sa nám páči predstava, že čas odbíja všetkým rovnako, nie je to pravda. Neplatí, že všetci starneme rovnakým tempom. Štúdia prof. Dana Belskeho z Centra pre starnutie v

Výtvarný salón ZPMP 2015

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) pripravilo jubilejný 20. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím – Výtvarný salón 2015. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 4. septembra

Kniha o „iných“ deťoch: Stačí ľúbiť

Príbehy rodín s deťmi s mentálnym postihnutím: Stačí ľúbiť – to je názov knihy, ktorú vydáva Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Kniha je zostavená z autentických príbehov rodín, ktorým sa narodilo dieťa s mentálnym postihnutím.