NCZI: Cukrovka a vysoký krvný tlak ničia naše obličky čoraz viac

Podľa posledných údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), celkový počet pacientov, evidovaných v nefrologických ambulanciách na Slovensku, medziročne mierne poklesol. Vzrástol však počet pacientov s poškodením obličiek, spôsobeným cukrovkou a hypertenziou. Rovnako je u nás stále viac ľudí, ktorí potrebujú pravidelnú dialyzačnú liečbu.

Takmer 200-tisíc ľudí malo v roku 2014 problémy s obličkami

Ku koncu uplynulého roka bolo v nefrologických ambulanciách sledovaných 180.518 pacientov. Z toho 135 151 osôb vo vekovej skupine 19- a viacročných, a 45.367 detských pacientov. V porovnaní s rokom 2013, je to pokles o 2 472 pacientov.

U detí sa najčastejšie vyskytoval zápal obličiek (pyelonefritída) – nefrologické ambulancie evidovali 9.628 detských pacientov s týmto ochorením. V porovnaní s rokom 2013 počet pacientov s pyelonefritídou klesol o 1.173.

cukrovka vysoký krvný tlak obličky deti

Zaznamenali sme aj nárast detských pacientov s poškodenými obličkami v dôsledku diagnózy diabetes mellitus (332 v roku 2013, 405 v roku 2014). Poškodenie obličiek, spôsobené cukrovkou, bolo zároveň aj najčastejšie diagnostikovaným ochorením vo vekovej skupine 19- a viacročných osôb (celkovo 33 164 prípadov). Medziročne vzrástol počet pacientov s týmto ochorením až o 2 193 osôb, od roku 2010 až o 8.187 osôb.

Rovnako sa každoročne zvyšuje počet pacientov s poškodením obličiek v dôsledku hypertenzie. Zatiaľčo v roku 2010 ich bolo evidovaných 17.111, v roku 2013 20.412, a v minulom roku už 21.832.

Dialýza pre vyše 4.000 pacientov

Do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL) bolo v minulom roku zapojených 4302 pacientov. To predstavuje najvyšší počet pacientov za posledných 10 rokov.

Najviac pacientov (34 %) je evidovaných vo veku 70 a viac rokov. Do 18 rokov veku podstúpilo dialyzačnú liečbu 24 pacientov.

Najčastejšími diagnózami pre liečbu v PDL bolo poškodenie obličiek pre cukrovku, resp. zápal obličiek.

Transplantácia obličiek a zlyhanie obličiek

Transplantácia obličiek bola vykonaná u 114 pacientov s PDL. 504 pacientov v PDL bolo zaradených na čakaciu listinu.

Náhle zlyhanie obličiek sme zaznamenali u 1.529 pacientov liečených v stacionároch, z toho bolo 580 úmrtí. V porovnaní s rokom 2013, je to nárast až o 295 osôb. Zároveň je to od roku 2005 najvyšší počet vôbec.

Najčastejšie došlo k náhlemu zlyhaniu obličiek po chirurgickom výkone, alebo po zranení (spolu 467 osôb).

Zdroj: http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx

Pridaj komentár