Vyhlásenie fotografickej súťaže Cesta svetla 2015

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje 12. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Tradičným podujatím chce priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí.

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2015 na adresu organizátora doručí Prihlášku, spolu s minimálne jednou fotografiou.

Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:

  1. Čierno-biela fotografia.
  2. Farebná fotografia.

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac 4 fotografie formátu 20 x 30 cm. Celkovo môže poslať do súťaže maximálne 8 fotografií. Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike zrakovo postihnutých ľudí.

Súťažiaci v Prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom.

Súťaž je bez vstupných poplatkov.

Vyhlásenie výsledkov

Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov. Porota do 20. 10. 2015 vyhodnotí fotografie a v oboch kategóriách určí 3 najlepšie práce.

Porota má právo, niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Organizátor na web stránke www.unss.sk do 30. 11. 2015 zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov, ktorí získajú ceny:

  1. miesto – v hodnote 100 EUR.
  2. miesto – v hodnote 50 EUR.
  3. miesto – v hodnote 30 EUR.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2015 verejnú výstavu.

Zo zaslaných fotografií porota vyberie fotografie, ktoré budú použité v propagačnom kalendári organizátora na rok 2016.

V priebehu roka 2016 bude usporiadaných viacero výstav na celom území Slovenska. Informácie o jednotlivých výstavách budú aktualizované na stránke www.unss.sk.

Podrobné podmienky súťaže a Prihlášku si môžu súťažiaci vyžiadať u organizátora, stiahnuť na web stránke www.unss.sk, alebo stiahnuť tu Prihláška.

Organizátor:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekulská 1

842 50 Bratislava

tel: 02/ 692 034 20

web: www.unss.sk

kontaktná osoba: Marián Horanič, horanic@unss.sk

Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR

O ÚNSS

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Únia obhajuje záujmy ľudí so zrakovým postihnutím, zabezpečuje opatrenia na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia, poskytuje sociálne služby pre svojich členov. ÚNSS má svoje kancelárie vo všetkých krajských mestách.

Pridaj komentár