Výtvarný salón ZPMP 2015

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) pripravilo jubilejný 20. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím – Výtvarný salón 2015.

Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 4. septembra o 15.00 hod., vo Dvorane Ministerstva kultúry SR, nám. SNP 33 v Bratislave.

Cieľom výstavy je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním, so spôsobom, akým stvárňujú svoj svet ľudia s mentálnym postihnutím. Do Výtvarného salónu ZPMP 2015 sa zapojilo 63 účastníkov – domovov sociálnych  služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska.

O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná porota, v zložení: Akad. mal. Katarína Kuzmová, Mgr. Adriena Pekárová, Jana Detvajová, akad. sochár Vladimír Kordoš.

Výtvarný salón je jednou z príležitostí, ako združenie rúca bariéry a hľadá porozumenie medzi ľuďmi s postihnutím a širokou verejnosťou. K výstave bol vydaný leták a plagát, ktorý navrhla grafická dizajnérka Zuzana Chmelová.

Výtvarný salón ZPMP 2015 plagát

Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič. Výstava potrvá do 19. septembra 2015, otvorená bude od utorka do nedele, od 10.00 – 18.00 hod. Združenie ju realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Čo robí ZPMP v SR

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorej cieľom je dosiahnuť dôstojné životné podmienky pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Združenie obhajuje práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, informuje verejnosť o ich potrebách a živote, iniciuje legislatívne zmeny a realizuje inovatívne projekty.

Kontaktné osoby:

Mgr. Marián Horanič, Mgr. Zuzana Kolláriková, tel. 02/6381 4968

http://www.zpmpvsr.sk/

Zdroj: ZMPM v SR

Ilustračná fotografia

Plagát: Zuzana Chmelová

Pridaj komentár