Letné tábory Organizácie muskulárnych dystrofikov v roku 2015

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) počas letných dní pripravila pre svojich členov päť tematicky zameraných táborov. Na prelome júna a júla sa uskutočnil ozdravný pobyt pre členov OMD v SR v krásnom prostredí Belianskych Tatier, v Sanatóriu Tatranská Kotlina, v nadmorskej výške 760 m.

Ponúkame vám kompletný program táborov, ako ho pripravila OMD v SR pre deti z celého Slovenska.

Čičmany, penzión Sv. Bystrík, 18. – 25. júl

Tábor je určený pre mládež vo veku 15 – 19 rokov, ich rodičov a osobných asistentov. Penzión je umiestnený v tradičnej slovenskej obci Čičmany.

„Na tábore sa zúčastňujem už po piatykrát, z toho štvrtý raz ako jeho animátor. Počas týchto rokov sa medzi deťmi, rodičmi a tiež asistentmi utvorili pevné vzťahy, ktoré sa pretavujú do stretávania sa aj v čase mimo tábora,“ povedal Juraj Cvik, dlhoročný priaznivec a spolupracovník OMD v SR.

Tento tábor začal viesť, keď jeho účastníci boli ešte malými deťmi. Za ten čas vyrástli a vytvorili si tak cenné priateľstvá. Navzájom si pomáhajú a podporujú sa nielen počas tohto letného pobytu. Všetci sa už tešia na zaujímavý program a výlety do okolia Čičmian.

Duchonka, penzión Slniečko, 19. – 26. júl

Pre najmladšie deti so svalovou dystrofiou, a pre tie, ktoré ešte na tábore neboli, je určený tábor v penzióne Slniečko. Samozrejmosťou je prítomnosť celých rodín a asistentov, ktorí deťom pomáhajú počas voľnočasového programu. Osobní asistenti detí pracujú ako dobrovoľníci.

Pre deti je pripravený zaujímavý program. Všetci sa tešia na výlet bezbariérovým autobusom do bojnickej ZOO.

letné tábory OMD-ZOO-Bojnice

Tatranská Kotlina, Sanatórium, 26. júl – 2. august

Osvedčená partia detí vo veku 6 – 13 rokov, rodičov, súrodencov a osobných asistentov, po niekoľkých rokoch mení destináciu – OMD zástavu vyvesia po prvýkrát v Tatranskej Kotline. Doteraz tieto deti chodili do tábora na Duchonke, ale z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu, ktorý si už vyžaduje používanie elektrických vozíkov, potrebujú prispôsobené ubytovanie.

Aj na tomto tábore deťom pri aktivitách pomáhajú dobrovoľníci – osobní asistenti, vďaka ktorým môžu mať svoj program aj rodičia.

Medzi plánovanými aktivitami pre deti nebude chýbať celodenný výlet autobusom do okolia Vysokých Tatier, a mnohé ďalšie hry a prekvapenia. Na tábore sa zúčastní 58 osôb.

Duchonka, penzión Slniečko, 26. júl – 2. august

Tvorivý tábor ostáva verný rekreačnej oblasti Duchonka. Jeho program je rozdelený do viacerých tematických okruhov, ako napríklad umelecká tvorba pomocou rôznych výtvarných techník, šachové aktivity (súčasťou ktorých je 11. ročník Memoriálu Jožka Kráľa v šachu), nočná hra, výlet a iné pútavé aktivity.

Tento rok bude súčasťou tábora aj spolupráca účastníkov na tvorbe dokumentárneho filmu o osobnej asistencii.  Na pobyt sa už teraz teší cca 50 ľudí.

Čičmany, penzión Bystrík, 2. – 7. august

Tradičné letné sústredenie prívržencov obľúbeného paraolympijského športu boccia, sa koná už po štvrtýkrát. Účastníkov čakajú trojfázové tréningy, pod taktovkou trénera Mgr. Ondreja Bašták Ďurána, a tiež regeneračné masáže a veľa spoločenských aktivít.

Sústredenie organizačne zabezpečuje žilinský Klub OMD v SR – Farfalletta. Zúčastní sa na ňom 16 boccistov z klubov Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.

letné tábory OMD-boccia

Pohoda 2015, Trenčín, 9. – 11. 7. 2015

Na hudobnom festivale Pohoda už niekoľko rokov možno vidieť aj neziskové organizácie. Tradične sa na Pohode zúčastňuje aj OMD v SR, tento rok to bude už po piatykrát. Organizácia rozloží svoj stan, ktorý bude lákať návštevníkov festivalu svojimi osvetovými aktivitami.

Poďakovanie sponzorom a dobrovoľníkom

Financovanie vyššie uvedených projektov je viaczdrojové. Tri projekty podporuje MPSVR SR (prostredníctvom dotácií), jeden MK SR, prispela aj Nadácia Tesco.

Najväčší podiel na dofinancovaní nákladov však tvoria financie získané z 2 % dane z príjmu. Cenami do súťaží prispeli rôzne firmy a individuálni darcovia.

„Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým darcom, sponzorom, dobrovoľníkom – za ich vklad na realizáciu letných táborov, ktoré organizuje OMD v SR,“ povedala projektová manažérka, Mgr. Mária Duračinská.

„Popri zamestnancoch centrály, ktorí sa podieľajú na tvorbe programu, sa tieto pobyty konajú aj zásluhou entuziazmu dobrovoľníkov, ktorí vymýšľajú a pomáhajú realizovať atraktívny program pre všetkých účastníkov,“ dodala predsedníčka OMD v SR, Mgr. Andrea Madunová.

Kontakt:

Mgr. Andrea Madunová, predsedníčka, 0948 046 671, madunova@omdvsr.sk

Jozef Blažek, tajomník, 0948 529 976, blazek@omdvsr.sk

Zdroj: OMD v SR

Redakčne upravené a krátené (jam)

Fotografie: shutterstock.com a bojnice.eu

Pridaj komentár