Zlyhávanie obličiek: Kedy nám hrozí akútne zlyhanie obličiek?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Obličky a pečeň sa spolupodieľajú na detoxikácii organizmu, teda odstraňovaní splodín a odpadových produktov z tela.

Kým pečeň ich premieňa na také, ktoré sa ľahšie vylúčia, obličky preberajú úlohu akéhosi colníka, ktorý rozhoduje, kto pôjde a kto nepôjde z tela von.

V princípe to funguje tak, že obličky filtrujú krv, ktorá cez ne prechádza, a látky, ktoré tam už nemajú čo robiť, odchádzajú močom.

Avšak na to, aby obličky túto činnosť plnohodnotne zastávali, musia byť plne funkčné. Preto keď túto funkciu postupne strácajú, začíname hovoríme o chronickom ochorení obličiek.

Čo je to chronické ochorenie obličiek?

Chronické ochorenie obličiek je stav, v ktorom obličky postupne strácajú svoju funkciu. Rýchlosť tejto straty závisí od rôznych faktorov, no v niektorých prípadoch sa to končí až takzvaným zlyhaním obličiek. Ide o stav, v ktorom obličky prestanú pracovať (v podstate) úplne.

Prečo vzniká chronické ochorenie obličiek?

Najprv si musíme uvedomiť, že kapacita obličiek sa prirodzene znižuje vekom. Dokonca aj zdraví šesťdesiatnici, už majú mierne zníženú kapacitu obličiek.

K zníženiu kapacity však môže dôjsť už oveľa skôr, a to kvôli ochoreniam či úrazom, ktoré poškodia štruktúru obličiek. A hoci obličky dokážu túto stratu v istej miere kompenzovať, niekedy je poškodenie také veľké, že sa to začne prejavovať aj navonok.

Ochorenia a stavy, ktoré môžu spôsobiť zlyhávanie obličiek:

 • vysoký krvný tlak,
 • cukrovka,
 • vysoký cholesterol,
 • zápaly obličiek,
 • cysty v obličkách,
 • vrodené deformácie obličiek,
 • močové kamene,
 • benígne zväčšenie prostaty.

Zlyhávanie obličiek kvôli liekom

Niektoré lieky majú popri liečebných účinkoch aj také vedľajšie účinky, ktoré môžu poškodzovať obličky. Rozsah poškodenia pritom závisí od dĺžky užívania či celkovej dávky.

Patria sem napríklad nesteroidné antiflogistiká, ktoré užívame pri vysokých horúčkach, bolestiach a rôznych zápaloch. Za všetky spomeňme aspoň ibuprofén, diklofenak či naproxen.

Ak ste si práve povedali, že končíte s užívaním týchto liekov, nepanikárte. Vedľajší účinok sa nemusí vôbec prejaviť, pokiaľ lieky užívate správne, resp. v súlade s príbalovým letákom.

Na druhej strane, ak už pociťujete zlyhávanie obličiek, bezodkladne navštívte svojho lekára. A ako „vyzerá“ zlyhávanie obličiek?

Príznaky chronického ochorenia obličiek

Môže trvať pomerne dlho, kým sa naplno prejaví straty funkcie obličiek, keďže tento párový orgán dokáže svoje oslabenie v istej miere kompenzovať. Príznaky zníženej funkčnosti sú navyše nešpecifické, čo v skratke znamená, že podobné ťažkosti sa objavujú pri desiatkach iných chorôb.

Keďže oslabené obličky nedostatočne odstraňujú tekutiny z tela, vznikajú opuchy, dýchavica, resp. vysoký krvný tlak. Obličky sa podieľajú aj na rovnováhe minerálov v organizme, a keď sa táto rovnováha naruší, môže to viesť ku kŕčom.

Dá sa povedať, že príznaky sú tým závažnejšie, čím viac je znížená kapacita obličiek. Nepodceňujte preto počiatočné štádiá, hoci sa ohlasujú pomerne nenápadne. Je to napríklad:

 • nevoľnosť,
 • strata apetítu,
 • únava, slabosť,
 • nespavosť,
 • svrbenie tela.
test na obličky
Zdroj foto: AdobeStock.com

Kedy mám navštíviť lekára?

Ak pociťujete niektoré z vyššie uvedených príznakov, nebude na škodu, ak navštívite svojho lekára. Preberiete spolu anamnézu a rodinnú históriu – teda či nemáte v rodine niekoho so zlyhávaním obličiek, a či nemáte rizikové faktory pre vznik tohto ochorenia.

V diagnostike sa používajú krvné testy, zobrazovacie vyšetrenia (CT), či biopsia tkaniva obličiek. Tá sa vykonáva pomocou dlhej tenkej ihly, častokrát bez lokálneho znecitlivenia.

Čo znamená skratka GFR?

Súčasťou vyšetrenia je aj stanovenie takzvaného GFR (z anglického glomelural filtration rate). Ide o číslo, ktoré lekárovi presne povie, akú filtračnú kapacitu majú vaše obličky.

Lekár vám najprv odoberie vzorku krvi. V laboratóriu potom stanovujú množstvo kreatinínu v krvi. Kreatinín je odpadový produkt metabolizmu, pričom jeho zvýšená hladina signalizuje zníženú funkciu obličiek.

Na výslednú hodnotu GFR však nevplýva iba kreatinín, ale aj vek, pohlavie či rasa. Výslednicou je číslo, ktoré vás zaradí do jednej z 5 kategórií kapacity obličiek.

O chronickom ochorení obličiek hovoríme vtedy, ak je výsledok nižší ako 60 počas 3 mesiacov, alebo ak je nad 60, no máte poškodenie obličiek. Pri výsledku do 15 hovoríme o zlyhaní obličiek.

Ak je číslo 90 alebo vyššie, máte zdravé obličky.

Liečba zníženej funkcie obličiek

Liečba sa rôzni podľa toho, čo spôsobilo zníženú činnosť obličiek. Pri vysokom krvnom tlaku sa užívajú lieky na zníženie tlaku, pri zvýšenom cholesterole lieky na zvýšený cholesterol, pri infekciách napríklad antibiotiká, pri prekážkach v močových cestách – odstránenie tejto prekážky (operačne, ultrazvukom).

Bežnou súčasťou liečby je aj úprava životných návykov. Lekár vás môže nastaviť na špeciálnu diétu, napríklad s obmedzením soli.

Vo vážnejších prípadoch, resp. pri úplnej strate funkcie obličiek, je nevyhnutná prístrojová náhradadialýza. Ďalšou možnosťou je transplantácia obličiek.

akútne zlyhanie obličiek liečba
Zdroj foto: AdobeStock.com

Pozor na dávky liekov!

Veľká časť liekov, ktoré užívame, odchádza z tela močom. Ak je teda funkcia obličiek znížená, liek nemusí byť dostatočne vylučovaný, a tak sa v organizme hromadí.

Riešení je v takomto prípade niekoľko, no všetko závisí hlavne od toho, aký liek užívate. Niekedy vám lekár zníži dávku, inokedy vám predpíše iný liek, ktorý sa nevylučuje tak výrazne obličkami.

Preto nezabudnite lekárovi (alebo lekárnikovi) povedať o zníženej funkcii obličiek, aby vám prispôsobil dávkovanie.

Informácie o dávkovaní pri zníženej funkcii obličiek sa nachádzajú aj vo väčšine príbalových letákov.

Môžem zabrániť strate funkcie obličiek?

Žiaľ, nie vždy je to možné. Okrem toho, k istému prirodzenému oslabovaniu obličiek dochádza s rastúcim vekom.

Lepšou životosprávou však dokážete predísť najvážnejším stavom. Ak znížite riziko srdcovo-cievnych ochorení, či nadváhy, urobíte pre svoje obličky veľmi veľa.

Ako zregenerovať obličky:

 • jedzte zdravo,
 • udržujte si primeranú váhu,
 • pravidelne sa hýbte,
 • nefajčite.

Pridaj komentár