Click here!

ASAP: Pán dekan Labaš, Vy nie ste sestra

Časté vyjadrenia dekana Lekárskej fakulty Prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., v médiách na adresu rozvoja ošetrovateľstva na Slovensku sa v posledných dňoch stretli s kritikou slovenských sestier, združených v Asociácii

Bezpečný návrat domov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil začiatkom tohto roka projekt pre mladšiu generáciu, pod názvom ,,Bezpečný návrat domov“. Je zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov, keďže

Tatiana Juríková: Zo zákulisia rozhovorov

Oslovil som kolegyňu, Mgr. Tatianu Juríkovú, redaktorku a projektovú manažérku občianskeho združenia SLOVENSKÝ PACIENT, ktorá minulý rok priniesla na portál niekoľko čítaných a komentovaných rozhovorov. Položil