Boli sme pri tom: SZU otvorila svoje brány študentom

Vo štvrtok, 5. decembra 2013, sa uskutočnil na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Deň otvorených dverí. Počas tohto dňa predstavili medici 180 študentom univerzitu, a spolu s personálom SZU odprezentovali jednotlivé fakulty a ich činnosť.

SLOVENSKÝ PACIENT bol v skupinke medikov Lekárskej fakulty SZU a pozvaných študentov, ktorí nahliadli do priestorov pitevne, do anatomickej učebne, zrekonštruovanej stomatologickej ambulancie, laboratória histológie a embryológie s moderným technickým vybavením, a do laboratória mikrobiológie so vzorkami baktériových kultúr.

Študenti sa medikov pýtali prevažne na testy k prijímačkám, štýl učenia, ich vlastné šance na prijatie na univerzitu, povinné prednášky, týždenný rozvrh, a tiež na prístup pedagógov, internátne ubytovanie a študentské karty ISIC. Súčasťou podujatia bolo aj meranie tlaku, pripravená bola poradňa zdravia, predvádzali sa ukážky záchrany života.

 

 

Deň otvorených dverí na SZU bol adresovaný študentom, ktorí sa práve rozhodujú, kam pôjdu po skončení strednej školy. Rovnako ako minulý rok, pri menežovaní podujatia výrazne pomohli vedeniu univerzity členovia Spolku medikov SZU.

Oslovili sme lídra Spolku medikov SZU Pavla Ireckého: „Atraktívny odbor je dnes zubár – študenti sa na cvičeniach v prvom ročníku naučia výkony na modeloch z vosku, ktoré si zostroja sami, neskôr na tzv. fantómových hlavách a na pacientoch v ambulancii, ktorá je priamo v budove SZU. Študenti všeobecného lekárstva, ako som ja, si prechádzajú odbermi, infúziami a injekciami – najskôr na cvičnej figuríne, potom na sebe; používame pri tom čistý fyziologický roztok. Od druhého ročníka máme povinné letné praxe v nemocnici, kde nám to ukazujú zdravotné sestry. Najdôležitejšie je, vedieť trafiť cievu“.

 

Fotografie: Martin Sirotňák

Pridaj komentár