Pracujem, hoci nevidím

Šesť regionálnych seminárov, dva celoslovenské semináre, dve brožúry, krátky dokumentárny film, a predovšetkým priblíženie vplyvu európskej legislatívy v oblasti ochrany a uplatňovania práv ľudí so zrakovým postihnutím a možností ovplyvňovania tvorby tejto legislatívy. Také sú základné výstupy projektu Ľudské práva Európanov so zrakovým postihnutím, ktorý realizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Na dnešnej tlačovej konferencii, na ktorej vystúpili Branislav Mamojka, predseda ÚNSS a Milan Měchura, 1. podpredseda ÚNSS a metodik pre sociálno-právne poradenstvo, organizácia prezentovala výsledky projektu, ktorý realizovala s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Jeho cieľom bolo zoznámiť ľudí so zrakovým postihnutím s legislatívou EU a jej zásadným pozitívnym vplyvom z hľadiska práv osôb so zdravotným postihnutím – priamo, i prostredníctvom národnej legislatívy, najmä v oblasti zamestnávania a verejnej dopravy.

Na naplnenie cieľa zorganizovala ÚNSS sériu vzdelávacích seminárov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 200 ľudí so zrakovým postihnutím. Ako podporný materiál vydala ÚNSS dve brožúry – jedna hovorí o právach cestujúcich so zdravotným postihnutím vo verejnej doprave, druhá sa zameriava na zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím.

Ďalším výstupom projektu je krátky dokumentárny film s názvom Pracujem, hoci nevidím , ktorý informuje o existencii podpornej legislatívy a ilustruje príklady dobrej praxe. Prostredníctvom filmu a brožúr chce ÚNSS posilniť schopnosť sebaobhajoby ľudí so zrakovým postihnutím, a takisto zvyšovať povedomie najširšej i odbornej verejnosti v oblasti uplatňovania práv týchto spoluobčanov.

Na aktívnu politiku trhu práce už vznikol celý rad nástrojov vo forme príspevkov. Patrí medzi ne príspevok na zriadenie alebo prevádzku chráneného pracoviska, príspevok zamestnávateľovi na pracovného asistenta, i príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť.

 

Zdroj: ÚNSS

Pridaj komentár