Ďalšie stretnutie občianskych signatárov proti spoplatneniu parkovísk pred nemocnicami

V nedeľu, 1. decembra, došlo k spoplatneniu parkovísk pred nemocnicami na Antolskej a Ružinov – napriek tomu, že podľa našich informácií, koncesionár nemá všetky náležitosti, týkajúce sa stavebného povolenia a súhlasu majiteľa pozemkov.

Po žiadostiach a naliehavých urgenciách sa dnes uskutočnilo rokovanie s riaditeľom UNB Miroslavom Bdžochom. Požiadali sme ho o vydanie relevantných dokladov, spojených s genézou verejného obstarávania a začatia prevádzky spoplatnených parkovísk. Miroslav Bdžoch nás informoval, že doklady postúpil ministerke zdravotníctva SR.

Žiadali sme ho najmä o dokumenty:

– zverejnenie a priebeh verejného obstarávania,

– zápisnicu zo zasadnutia a zloženia komisie verejného obstarávania,

– vyhodnotenie tendra,

– žiadosť podanú na Úrad verejného obstarávania,

– rozhodnutie Úradu verejného obstarávania,

– ozrejmenie 47-ich právnych krokov, smerujúcich k vypovedaniu zmluvy,

– kvantifikáciu rokovaní s druhou stranou,

– prevádzkový poriadok režimu spoplatnených parkovísk.

K tomu nám riaditeľ Bdžoch doplnil, že z dôvodov režimu utajenia zverejňovania daných skutočností a absencie prevádzkového poriadku, nám ich nemôže poskytnúť.

Občianski signatári naďalej považujú uzatvorenie koncesnej zmluvy na spoplatnenie parkovísk súkromnou firmou za neetický a amorálny akt, a za konanie odporujúce dobrým mravom. Trvajú na dobrovoľnom odstúpení nájomcu od tejto zmluvy, alebo na jej vypovedaní zo strany nemocnice. Podporujeme aktivity občanov, ignorujúcich spoplatnené parkoviská, čo chápeme ako prejav občianskeho nesúhlasu s koncesnou zmluvou. Zároveň monitorujeme nespokojnosť obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti nemocníc, spojenú s parkovaním pred ich domami.

Na podporu aktivít občanov uskutočníme deklaratívne protestné zhromaždenia pri rampách parkoviska v areáli Nemocnice Ružinov, a to zajtra, v stredu, 4. decembra, o 11.00 hod., a následne na druhý deň, vo štvrtok, 5. decembra, o 15.00 hod., pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda.

Veríme, že na tomto proteste sa zúčastnia občania, ktorým nie je ľahostajný súčasný stav.

Zároveň oznamujeme, že v stredu, 4. decembra, o 15.00 hod. sa uskutoční rokovanie signatárov s ministerkou zdravotníctva SR Zuzanou Zvolenskou.

Kto iný, ak nie verejnosť, a kedy, ak nie teraz, môže zvrátiť hyenistický výber mýta súkromnou firmou na parkoviskách nemocníc.

 

Za signatárov občianskej aktivity:

Miroslav Kollár

Dana Gaálová

Radoslav Herda

Tatiana Mikušová

 

Ilustračné foto

Pridaj komentár