Astma a obezita: Prečo obezita zhoršuje astmu?

Obidve tieto ochorenia majú niekoľko spoločných prvkov: vyskytujú sa často, počet ľudí trpiacich na jedno či druhé narastá a významne vplývajú nielen na zdravie jednotlivca, ale aj celú spoločnosť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa astma vyskytuje asi u 8 –10 % obyvateľstva, 20 % ľudí je obéznych, ďalších 40 % má nadváhu.

Ako získať kontrolu nad astmou?

Astma je chronické ochorenie pľúc, ktoré sa prejavuje pocitmi ťažkého dýchania, piskotmi, záchvatmi kašľa. Podľa odhadov ním trpí asi 10 % populácie. Už 14 rokov patrí prvý májový utorok Svetovému dňu astmatikov.

Najdôležitejší je čas…

…povedala nám pri našej návšteve doc. MUDr. Daniela SEJNOVÁ, primárka Kliniky detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Oddelenie, kde sa liečia najmladší pacienti, pôsobí na prvý pohľad veľmi optimisticky a príjemne – kým si nevšímate pacientov.

Najčastejšou zoonózou v SR je salmonelóza, jej výskyt klesá

S príchodom leta a tepla súvisí aj zvýšené riziko niektorých alimentárnych nástrah. Ide o zoonózy (choroby zvierat prenosné prirodzenou cestou na človeka), ktoré stále predstavujú riziko aj pre populáciu SR, no nie sú vyššie ako v iných európskych krajinách.