Rizikové povolanie malo vlani takmer 95.000 ľudí

Bratislava 24. februára (TASR) – Rizikové práce vlani vykonávalo 94.100 zamestnancov, z toho 21.150 žien, čo predstavuje nepatrný nárast v porovnaní s rokom 2011. Rizikové práce sú také, pri ktorých je zvýšené riziko poškodenia zdravia zamestnancov pri práci. Pre zamestnávateľa sú spojené s celým radom povinností v oblasti ochrany zdravia pri práci, zamestnanci majú napríklad zvýšený zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou vrátane zabezpečenia cielených lekárskych preventívnych prehliadok.
Ako najčastejšie sa vyskytujúci škodlivý faktor pracovného prostredia vlani dominoval hluk. Nadmernému hluku bolo vystavených 72.053 zamestnancov, teda 76,6 percenta zo všetkých zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Poradie ďalších faktorov práce a pracovného prostredia podľa počtu exponovaných zamestnancov bolo nasledovné: chemickým látkam bolo exponovaných 24.589 zamestnancov (26,1 %), ionizujúcemu žiareniu 5822 zamestnancov (6,2 %), vibráciám 4774 zamestnancov (5,7 %), fyzickej záťaži 4409 zamestnancov (4,7 %), záťaži teplom a chladom 3255 zamestnancov (3,5 %) a psychickej pracovnej záťaži 2958 zamestnancov (3,1 %).
Pri sledovaní exponovaných zamestnancov podľa prevažujúcej činnosti podniku bolo v roku 2012 najviac zamestnancov vystavených riziku v priemyselnej výrobe (66.191 zamestnancov) a v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci (8416 zamestnancov).
Najvyšší podiel rizikovej práce žien, 80,6 percenta z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v danom ekonomickom odvetví, je podobne ako v minulých rokoch v zdravotníctve. Má to byť dôsledok zamestnaneckej štruktúry tohto odvetvia.
TASR informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Lenka Skalická.

Pridaj komentár