ÚVZ: Chrípka zatvorila vyše 170 škôl

Bratislava 22. februára (TASR) – V aktuálnom kalendárnom týždni Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) eviduje 100.141 akútnych respiračných ochorení (ARO). „V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 6,1 percenta,“ informoval hlavný hygienik SR Ivan Rovný.
Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji. Najviac bolo chorých detí vo veku do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2170 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1089).
Ochorenia hlásilo 71 percent lekárov pre deti a dorast a 64 percent praktických lekárov pre dospelých. Najviac lekárov hlásilo ochorenia v Nitrianskom v Trnavskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji.
Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v ôsmom kalendárnom týždni hlásených 21.344 ochorení, čo je viac ako pätina z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 3,3 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji.
Kvôli spomínaným ochoreniam prerušilo v aktuálnom kalendárnom týždni vyučovanie 78 materských škôl, rovnaký počet základných škôl a päť stredných škôl.
V tomto týždni bolo nahlásených 33 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI), z toho 24 prípadov u mužov a deväť prípadov u žien. Osem prípadov sa vyskytlo v Prešovskom kraji, šesť v Banskobystrickom kraji, päť prípadov v Žilinskom kraji, štyri v Trenčianskom kraji, po tri prípady v Bratislavskom a v Trnavskom kraji a po dva prípady v Košickom a v Nitrianskom kraji. „Z celkového počtu SARI prípadov hlásených od začiatku chrípkovej sezóny 2012/2013 ôsmi pacienti ochoreniu podľahli,“ informoval Rovný. Od začiatku chrípkovej sezóny 2012/2013 bolo hlásených 122 prípadov SARI.

Pridaj komentár