Roman Bomboš: V rozhlase sa na červenú ide

Roman Bomboš (42) je od roku 1995 v Slovenskom rozhlase. Už viac ako desať rokov sa prihovára poslucháčom v rannom vysielaní, a „preslávil“ sa aj komentovaním Veľkej ceny Eurovízie, ktorá mu, na rozdiel od

Zdraví ľudia sú odolnejší voči zmenám počasia

I keď precitlivenosť na zmeny počasia sa vo všeobecnosti pripisuje skôr staršej generácii, trpieť ňou môžu aj ľudia stredného a mladého veku. Na území Slovenska sme, vzhľadom na členitý reliéf krajiny, často vystavení prudkým

Bez vody ani na krok

Približne 50 – 60 % objemu dospelého organizmu tvorí voda (u novorodencov je to až 70 %). Denne sa stráca asi 2,5 litra, a toto množstvo musíme dopĺňať „zvonku“, pitím. Telo vylučuje vodu predovšetkým

Cholesterol a margarín – dva veľké omyly

Často skloňovaný cholesterol, tento „nežiaduci, život skracujúci lipid (tuk)“, bol ešte donedávna zatracovaný. V posledných rokoch ale došlo k radikálnej zmene. Dnes vieme, že je to prirodzená súčasť živočíšnej stravy

Ako sa vyhnúť cukrovke 2. typu?

Cukrovka je civilizačné ochorenie, ktoré so sebou prináša mnohé komplikácie. Je určite jednoduchšie cukrovke predchádzať, ako s ňou neskôr žiť. K dobrej prevencii patrí predovšetkým dostatok

Elektrina lieči bolesti

Svet bez elektriny si už ani nevieme predstaviť. Pritom si neuvedomujeme, že elektrinu, rôzne elektromagnetické polia, elektrické potenciály a prúdy žiadny vynálezca nevymyslel. Sú odjakživa súčasťou