Plastická chirurgia v 21. storočí

Plastická chirurgia je samostatný medicínsky odbor, ktorý hraničí a kooperuje s inými medicínskymi odbormi. Zaoberá sa vrodenými vývojovými chybami, operáciami nádorov kože a podkožia, chirurgiou ruky, periférneho

13 x zdravá strava

Len máločo je také dôležité pre ľudské zdravie ako strava. Zdravé potraviny sú pritom veci bežné – nepotrebujete siahnuť hlbšie do peňaženky, ani nestratíte veľa času ich hľadaním v špecializovaných obchodoch.

Cholesterol a margarín – dva veľké omyly

Často skloňovaný cholesterol, tento „nežiaduci, život skracujúci lipid (tuk)“, bol ešte donedávna zatracovaný. V posledných rokoch ale došlo k radikálnej zmene. Dnes vieme, že je to prirodzená súčasť živočíšnej stravy

Zdravá strava – chceme odpad z dovozu?

Strava súčasníka je rýchla a „dynamická,“ ako doba, v ktorej žije. Prijímaná potrava je čoraz jednostrannejšia, a čo je jednostranné, nie je plnohodnotné. Potešiteľné však je, že mnohí ľudia, a najmä v ekonomicky vyspelých