Pripravuje sa Slovenská aliancia chronických ochorení

Na Slovensku existuje v súčasnosti niekoľko strešných organizácii, ktoré združujú organizovaných pacientov s rôznymi diagnózami. Najnovšie sa však po stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. júna v Bratislave, schyľuje k založeniu novej strešnej organizácie. Táto iniciatíva zatiaľ vystupuje pod pracovným názvom Slovenská aliancia chronických ochorení (SACHO).

Na úvodnom podujatí, ktoré spoluzorganizoval Health Police Institute, bolo prítomných niečo vyše 50 zástupcov z prostredia pacientskych organizácií, akademickej obce, zdravotných poisťovní, nemocníc, ministerstva zdravotníctva, štátnych inštitúcií, farmaceutických spoločností, ako aj PR agentúr a sponzorských spoločností. Ústredným bodom rokovania bolo vytvorenie platformy pre kľúčové subjekty, ktoré by mohli prispieť k riešeniu otázky chronických chorôb.

Aké sú hlavné ciele SACHO

Dlhodobým pôsobením zamýšľanej SACHO by sa malo zvyšiť povedomie o zdravotnej a ekonomickej záťaži chronických ochorení na Slovensku. SACHO by tiež chcela podporovať prijatie takých opatrení, ktoré by znížili počet predčasných úmrtí v dôsledku chronickej choroby. Zároveň sa aliancia zaviazala pomáhať svojim členom pri presadzovaní legislatívnych a iných návrhov na úrovni štátnych orgánov či odborných spoločností.

Najbližie však čakajú prípravný tím SACHO prozaickejšie úlohy: právna konzultácia k stanovám aliancie (júl-august), podanie návrhu na vznik občianskeho združenia „Slovenská aliancia pre chronické ochorenia – SACHO“, ustanovujúce valné zhromaždenie, voľba výkonného riaditeľa a organizácia prvých stretnutí pracovných skupín aliancie.

SLOVENSKÝ PACIENT bude dianie okolo SACHO priebežne monitorovať.

Na fotografii: prezentácia Petra Pažitného z HPI

Pridaj komentár