Medzi pacientom a lekárom by nemali stáť peniaze

Každý rok diagnostikujú 3,2 miliónom Európanov rakovinu, najmä rakovinu prsníka, hrubého
čreva a konečníka a pľúc. Hoci výskum a liečba napreduje, rakovina aj naďalej vyvoláva veľké obavy. V rámci niekoľkých projektov EÚ sa zhromažďujú porovnateľné údaje o výskyte rakoviny a jej dôsledkoch, ktoré majú pomôcť nájsť a šíriť vhodné postupy prevencie, diagnostiky, liečby a starostlivosti o chorých v celej EÚ.

Minerálna voda – poznáme vždy jej zloženie?

Pri nákupe prírodnej minerálnej vody sa, aspoň niektorí, pozeráme na jej zloženie a obsah minerálnych látok. Balené liečivé, prírodné minerálne a pramenité vody môžu pochádzať vždy iba z uznaného zdroja, ktorý je

Ste citliví na zmeny počasia?

Podľa Pavla Šťastného, klimatológa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, je jedným z výrazných problémov ľudstva klimatická zmena, ktorej sme práve svedkami. Vedci sa snažia porozumieť správaniu