Parkinsonizmus a Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba, neurodegeneratívne ochorenie sprevádzané motorickými ťažkosťami, postihuje asi 100 až 150 pacientov na 100 000 obyvateľov. Jedným z veľmi obťažujúcich syndrómov, ktoré postihujú seniorov, je parkinsonizmus. Prejavuje sa zníženou pohyblivosťou, zvýšenou rigiditou