Rozumiete si s Alzheimerovou chorobou?

Demencia, a najmä jej najčastejšia forma – Alzheimerova choroba, postihuje čoraz viac ľudí. Iniciatíva britského úradu verejného zdravia edukuje verejnosť o tom, ako uľahčiť život ľuďom s týmto ochorením.

Liečba roztrúsenej sklerózy

Už aj v prvej línii liečby tohto neurodegeneratívneho ochorenia sa v roku 2014 objavili nové preparáty. Pre ktorých pacientov sú určené? Oslovili sme neurológa, prof. MUDr. Ľubomíra Lisého, DrSc., z Neurologickej kliniky LF SZU v