MUDr. K. Kračunová: Rodina parkinsonika musí byť trpezlivá

Parkinsonova choroba je strašiakom pre seniorov, ale aj ich rodinných príslušníkov.

Veľa sa o nej už napísalo, napriek tomu zostáva „tajomnou“ chorobou.

O tom, čo je pre ňu typické, sme sa rozprávali s MUDr. Katarínou Kračúnovou (na fotografii).

Pripomeňme si najskôr, čo bežne sprevádza Parkinsonovu chorobu. Aké sú jej príznaky?

Parkinsonova choroba je tradične spájaná s trasom končatín, najčastejšie rúk. Okrem tohto príznaku, sú charakteristickými prejavmi: celková spomalenosť pohybov, stuhnutosť, problémy s chôdzou a rovnováhou. Pacienti však trpia aj celým spektrom prejavov, ktoré sa netýkajú samotnej hybnosti, ale môžu mať podstatný vplyv na kvalitu ich života.

Neskoršie štádia tejto choroby prinášajú aj veľa neuropsychiatrických ťažkostí. Prejdime si ich postupne.

Veľká časť pacientov trpí depresiou. Môže sa prejaviť v ktoromkoľvek štádiu, dokonca aj predchádzať Parkinsonovej choroby. Neuropsychiatické ťažkosti zase zahŕňajú stavy úzkosti, rôzne poruchy nálad a správania, halucinácie, psychózy, demenciu.

Samostatnú kapitolu tvoria rôzne typy porúch spánku (problémy so zaspávaním, nespavosť, zvýšená denná spavosť a ďalšie), ktoré sa môžu prejavovať vo všetkých štádiách ochorenia. Niektoré z nich sú prejavom samotnej Parkinsonovej choroby, iné sú prejavmi nežiaducich účinkov antiparkinsoník. Je dobré, ak pacienti so svojimi neurológmi o týchto problémoch hovoria, pretože im v mnohých prípadoch dokážeme efektívne pomôcť.

Kedy a ako sa začnú prejavovať kognitívne poruchy?

Kognitívne poruchy sa zvyčajne začínajú prejavovať až v pokročilom štádiu ochorenia, treba však podotkúť, že sa nevyvinú u všetkých pacientov. Pacienti s Parkinsonovou chorobou a kognitívnym deficitom sa nemusia nevyhnutne sťažovať na problémy s pamäťou (ako napríklad pri Alzheimerovej chorobe). Skôr môže ísť o ťažkosti s plánovaním alebo organizovaním činností v bežnom živote.

Prejavom, ktorý by mal upozorniť na možný vznik kognitívnej poruchy, sú aj vidiny (halucinácie), ktoré sa objavia aj u dovtedy dobre kompenzovaného pacienta.

Ako vie psychiater pomôcť pacientovi?

S mnohými psychickými ťažkosťami dokážeme pomôcť aj my, neurológovia. Avšak spolupráca s psychiatrom, je vždy vítaná.

Niektoré problémy vieme odstrániť aj samotnou antiparkinsonskou liečbou, prípadne jej úpravou, alebo nasadením zodpovedajúcej terapie (lieky proti depresii, úzkosti). V pokročilom štádiu Parkinsonovej choroby sa však môžeme stretnúť aj so stavmi, keď dochádza k vzniku porúch správania, psychózam, agresivite, a vtedy je pomoc psychiatra nevyhnutná. Liečba antipsychotikami má u parkinsonikov isté špecifiká, keďže niektoré bežne používané lieky sú u našich pacientov kontraindikované.

Kardiovaskulárne problémy. Ako často a kedy sa vyskytujú?

Pacienti s Parkinsonovou chorobou často trpia poruchami srdcovo-cievneho systému. Vyskytuje sa kolísavý tlak krvi – od abnormálne vysokých hodnôt, po abnormálne nízke hodnoty u toho istého pacienta v priebehu dňa; ďalej sa stretávame s tzv. ortostatickou hypotenziou (zníženie tlaku krvi pri zmene polohy, najmä pri vstávaní), ktorá sa prejavuje pocitmi točenia hlavy, zahmlenia pred očami, až mrákotnými stavmi.

Pacienti by mali byť poučení o potrebe pravidelného merania tlaku krvi v pokoji a v rôznych polohách. Pacientom s týmito ťažkosťami môžu pomôcť určité režimové opatrenia, avšak často je potrebná spolupráca s internistom.

Gastrointenciálne problémy. Ktoré sú najčastejšie?

Stretávame sa s rôznymi ťažkosťami zo strany tráviaceho traktu. Drvivá väčšina pacientov trpí chronickou zápchou, ďalej sa môžu vyskytovať problémy s prehĺtaním, žuvaním, zvýšeným slinením, celkový pocit zhoršeného či spomaleného trávenia, pocit plného žalúdka, nafukovanie. Tieto problémy sú čiastočne ovplyvniteľné režimovými, či dietetickými opatreniami, alebo aj medikamentózne.

Zabudli sme ešte na niečo?

Pri Parkinsonovej chorobe sa stretávame aj s ďalšími problémami, ktoré sa prejavujú s rôznou frekvenciou a závažnosťou. Ide napríklad o zvýšené potenie, či problémy s močením.

Za samostatnú problematiku, by sa dala označiť bolesť. Pacienti trpia rôznymi druhmi bolesti, ktoré sú dôsledkom samotného ochorenia – najčastejšie sa stretávame s bolesťami kĺbov, chrbtice, tiež sa môžu vyskytovať bolestivé kŕče na končatinách a podobne. Časť týchto problémov je riešiteľných úpravou antiparkinsonskej liečby, niektoré vyžadujú iný špecifický prístup.

Čo by ste na záver odkázali príbuzným chorých?

Aj keď v dnešnej dobe dokážeme Parkinsonovu chorobu pomerne efektívne liečiť, a potláčať jej príznaky, vyliečiť ju nedokážeme. Ide o celoživotnú diagnózu, ktorá najmä v pokročilom štádiu ovplyvňuje kvalitu života pacientov aj príbuzných.

Na jednej strane je veľmi dôležité, aby sa príbuzní snažili o čo najlepšie pochopenie problémov, ktoré toto ochorenie môže priniesť – mali by byť empatickí a trpezliví. Na druhej strane, dlhodobá zvýšená psychická záťaž, pocit zodpovednosti a zvýšené nároky na príbuzných, môžu viesť k ich psychickej únave až depresii.

Výraznou pomocou pre ľudí s týmto ochorením a ich blízkych môže byť aj stretávanie sa v rámci pacientskych organizácií (Spoločnosť Parkinson Slovensko), výmena informácií, skúseností a vzájomná podpora.

Pozvánka na seminár

Ak sa chcete stretnúť s pani MUDr. Katarínou Kračunovou, vypočuť si jej prednášku, alebo s ňou diskutovať o problémoch spätých s Parkinsonovou chorobou, využite jedinečnú príležitosť a príďte na vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční 3. novembra o 13.00 hod. v Hoteli Echo na Prešovskej ulici č. 35 v Bratislave.

Všetci ste srdečne vítaní. Vstup je zadarmo.

Fotografie: archív MUDr. Kračunovej (titulná) a ilustračné (shutterstock)

Baner-do-clanku-seminar-PCh-SP

Pridaj komentár