Prečo naše zdravotníctvo nefunguje

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Slovenské zdravotníctvo zaostáva za vyspelými krajinami. Ľudia s ním nie sú spokojní. Ako nastaviť celý systém tak, aby potreby pacienta boli na prvom mieste? Naše zdravotníctvo nenapĺňa očakávania

Zajtra sa začína Výtvarný salón ZPMP 2016

(Zdroj foto: Shutterstock.com) Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nitre, Ponitrianskym múzeom v Nitre  a Nitrianskym samosprávnym krajom, pripravili 21. ročník výstavy výtvarných prác