SLeK opäť vydáva časopis Slovenský lekárnik

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Bratislava, 31. januára 2017 – Slovenská lekárnická komora úspešne obnovila vydávanie časopisu Slovenský lekárnik, ktorý vychádzal v rokoch 1931 – 1951. Koncom februára pripravuje jeho 2. vydanie.

Pred 86 rokmi (25. 1. 1931) vyšlo prvé číslo časopisu Slovenský lekárnik – prvého lekárnického časopisu v slovenskom jazyku. Prvým odborným časopisom slovenských lekárnikov bol však úradný časopis vtedajšieho „Sväzu lekárnikov Slovákov“.

Sväz lekárnikov Slovákov bol založený v roku 1927. Na jeho valnom zhromaždení, ktoré sa konalo o 3 roky neskôr (26. októbra 1930), jednomyseľne rozhodli, že v nasledujúcom roku začnú vydávať vlastný časopis – Slovenský lekárnik.

Prvé číslo mesačníka vyšlo v januári 1931, s jednorazovým nákladom 400 výtlačkov. Časopis mal podtitulok Úradný časopis Sväzu lekárnikov Slovákov a vychádzal každý 25. deň v mesiaci. Cieľom bolo hájiť hospodárske záujmy a požiadavky lekárnikov, ale tiež poukázať na riešenia etických a morálnych problémov lekárnictva. Tradíciu tohto časopisu obnovila SLeK v roku 2016, keď vydala prvé číslo Slovenského lekárnika, s podtitulom „Odborný časopis slovenského lekárnictva“.

Slovenský lekárnik bude vychádzať 2-krát ročne

Obsah obnoveného časopisu tvoria odborné historické články a unikátne historické fotografie, napr. interiérov lekární s pôvodným mobiliárom a zariadením, či účastníkov putovného zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v Bratislave v roku 1907.

Aktuálne SLeK pripravuje vydanie 2. čísla, v ktorom budú publikované aj tieto príspevky: Genealógia rodu Spillenbergerovcov z Levoče – jedného z najvýznamnejších lekársko-lekárnických rodov na Slovensku, Spolkový život lekárnikov v 19. storočí, či reportáž o bývalej Lekárni sv. Alžbety v Bratislave. Čitatelia sa môžu tešiť aj na zaujímavé príspevky o poštových známkach s tematikou farmácie, alebo na príspevok o PhMr. Samuelovi Búľovskom, spoluzakladateľovi Zväzu lekárnikov Slovákov a jednej z najvýznamnejších osobností slovenského lekárenstva, ktorý SLeK pripravuje v spolupráci s jeho priamymi rodinnými príslušníkmi.

SLeK vydala pre svojich členov aj stolový kalendár 2017

Kalendár pripomína dôležité dátumy v súvislosti s povinnosťami farmaceutov, ako aj významné historické míľniky a jubileá popredných osobností slovenskej farmácie. Fotografie v kalendári mapujú činnosť a aktivity Slovenskej lekárnickej komory v uplynulých rokoch.

Na rok 2018 plánuje SLeK vydať historický kalendár.

Zdroj: Slovenská lekárnická komora

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár