Mnohopočetný myelóm dostal svoj Deň – 23. november

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Mnohopočetný myelóm patrí k nevyliečiteľným, no dobre liečiteľným nádorovým ochoreniam.

Základom úspechu liečby je však včasná diagnostika.

Slovenská myelómová spoločnosť vyhlasuje 23. november za Deň mnohopočetného myelómu, ktorý by mal prispieť k zvýšeniu povedomia o tomto ochorení a zlepšiť šance pacientov na skorú diagnostiku.

Úspech stojí na správnej diagnostike

Mnohopočetný myelóm je typ nádorového ochorenia, vznikajúci z plazmatických buniek, ktoré sa bežne vyskytujú v kostnej dreni. Rakovinové plazmatické bunky (myelómové bunky) sa hromadia v kostnej dreni a produkujú nadbytok jedného typu protilátky – paraproteínu. V dôsledku toho vznikajú u pacienta rôzne ťažkosti.

Diagnostika mnohopočetného myelómu je komplikovaná najmä preto, že v ranných štádiách bývajú príznaky často prehliadané.

„Bolesti chrbtice či chudokrvnosť sú príznaky mnohých ochorení. Stále sa často stáva, že pacient s mnohopočetným myelómom býva v starostlivosti ortopéda či neurológa, keďže nemá správne stanovenú diagnózu,“ vysvetľuje hemato-onkologička, MUDr. Zdenka Štefániková, predsedníčka predsedníctva SMyS.

Pomôcť môžu najmä preventívne prehliadky

Na Slovensku (podľa štatistík) pribudne ročne 200300 nových pacientov, odborníci sa však domnievajú, že veľká časť z nich, hlavne tí, u ktorých je ochorenie v skorších štádiách, ani nevie, že im niečo hrozí.

„Práve preto sa Slovenská myelómová spoločnosť (SMyS) rozhodla spraviť niečo pre osvetu: Deň mnohopočetného myelómu pre nás predstavuje záväzok, že každý rok upriamime pozornosť odbornej a laickej verejnosti na toto ochorenie a preventívne prehliadky, ktoré môžu pomôcť pri jeho skorom odhaľovaná,“ hovorí MUDr. Štefániková.

Okrem rakoviny je potrebné liečiť aj bolesť

Keďže jedným z hlavných príznakov ochorenia je bolesť chrbtice, správna diagnostika často leží na pleciach ortopéda.

„Je veľmi podstatné, aby odborný lekár vedel, kedy zbystriť pozornosť aj pri zdanlivo bežných príznakoch. Pri mnohopočetnom myelóme situáciu často sťažuje aj vyšší vek pacientov, čo môže pomýliť aj skúsených ortopédov,“ konštatuje doktor Andrey Švec, prednosta I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK, SZU a UNB. Dodáva, že pri liečbe by sa mali špecialisti zamerať aj na liečbu príznakov a bolesti.

„Bolesti chrbtice, ktoré zažívajú pacienti s mnohopočetným myelómom, bývajú naozaj veľké, keďže myelóm môže spôsobiť napríklad aj rozpad stavca. Našou úlohou preto je – ostro sledovať a liečiť nielen nádorové ochorenie, ale aj ostatné symptómy,“ hovorí odborník.

mnohopocetny-myelom-dostal-svoj-deň-2
Zdroj foto: Shutterstock.com

Nejasné príznaky dokáže potvrdiť CRAB

Základom liečby je správna diagnostika, dôležitá je však aj správna komunikácia a psychologický prístup k pacientovi.

„Popri liečbe musíme pacientovi dodať aj nádej. Mnohopočetný myelóm sa síce považuje za nevyliečiteľný, stále však prichádzajú nové lieky, ktoré môžu pacientom výrazne predĺžiť život a zlepšiť jeho kvalitu,“ vysvetľuje MUDr. Štefániková.

Lekárka dodáva, že za špecifických podmienok, u malej časti pacientov, sa dokonca dá hovoriť o možnosti vyliečenia. Okrem už spomínaných bolestí chrbtice či chudokrvnosti, patria k častým príznakom aj poruchy funkcie obličiek, nechutenstvo, únava či poruchy imunity.

Prvým krokom pri diagnostike je podrobný laboratórny rozbor krvimoču. V prípade, že sa pacient sťažuje na bolesti kostí, mal by absolvovať röntgenmagnetickú rezonanciu.

„Najspoľahlivejším diagnostickým nástrojom je v súčasnosti vyšetrenie so skratkou CRAB. Skúma hladinu kalcia, poškodenie obličiek, chudokrvnosť a postihnutie kostí,“ vysvetľuje MUDr. Štefániková.

Liečba šitá na mieru

U mladších pacientov (do 65 rokov) je prvým liečebným postupom pri mnohopočetnom myelóme transplantácia kostnej drene, pri ktorej je pacient darcom „sám sebe“.

„Pacienti, ktorí nie sú vhodní na transplantáciu, sú najčastejšie liečení režimom na báze cytostatík, imunomodulačných preparátov, kortikoidov alebo biologickej liečby. Okrem liečby samotného myelómu, má svoju úlohu podávanie bifosfonátov, vhodne zvolená analgetická liečba; anémia sa koriguje transfúziami alebo erytropoetínmi, pri infekcii sa podávajú antibiotiká,“ vysvetľuje MUDr. Štefániková.

Liečba nádorových ochorení patrí medzi najpokrokovejšie a každý rok sa množstvo vedcov a výskumov orientuje na hľadanie nových spôsobov liečenia rakoviny.

„V súčasnosti však platí, že najlepším predpokladom na liečbu ochorenia je skorá diagnostika, a my veríme, že aj vďaka Dňu mnohopočetného myelómu sa nám podarí zachytiť viac ochorení v skorších štádiách ochorenia a s lepšími vyhliadkami na liečbu,“ uzatvára MUDr. Štefániková.

Zdroj: Slovenská myelómová spoločnosť

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár