SLeK vydala publikáciu „Dieťa nie je malý dospelý”

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Bratislava, 19. decembra 2016 – Slovenská lekárnická komora v rámci projektu Osvetové kampane SLeK, do ktorých sa zapojilo 218 lekární z celého Slovenska, vydala v poradí tretiu publikáciu, venovanú farmakoterapii detských pacientov.

Publikácia s názvom „Dieťa nie je malý dospelý” je spolu s informačnými letákmi pre verejnosť v týchto dňoch distribuovaná do zapojených lekární.

Lekárne zároveň môžu testovať aplikáciu Dávkovacia kalkulačka spoločnosti Pharminfo, ktorá na portáli ADC.sk umožňuje presný výpočet dávky lieku pre dieťa.

O publikácii „Dieťa nie je malý dospelý“

Publikácia „Dieťa nie je malý dospelý“ kompletizuje najdôležitejšie poznatky a informácie o správnom užívaní liekov u pediatrických pacientov, so zameraním na konzultačnú činnosť farmaceuta. Autorkou publikácie je klinická farmaceutka Vlasta Kákošová. V publikácii sa venuje anatomickým a fyziologickým špecifikám detského organizmu v jednotlivých vekových kategóriách, rozdielom v účinkoch liekov, vhodným liekovým formám, rizikám pri používaní liekov mimo schválených indikácií a interakciám liekov.

„V poradí treťou publikáciou uzatvárame v tomto roku edíciu Farmaceut ako pomáhajúca profesia. Rok sa síce pomaly končí, ale aj vďaka autorom série odborných publikácii je symbolickým začiatkom tak zmeny chápania profesie lekárnika, ako aj posunu vo vnímaní významu a úloh stavovskej organizácie. Prienik týchto dvoch rovín determinuje našu každodennú rutinu. Prajme si spoločne, nech je tou rutinou vzdelanosť, dôveryhodnosť, radosť z profesionality, a taktiež aspoň trochu detskej túžby objavovať a meniť svet,“ uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

Podporu projektom Osvetových kampaní SLeK vyjadril aj najpoužívanejší informačný zdroj slovenských lekárnikov – ADC. Na www.adc.sk bola spustená pilotná fáza projektu ADC Dávkovacia kalkulačka, ktorá vhodne zapadá do konceptu tretej Osvetovej kampane SLeK, zameranej na správne používanie liekov u detí.

V prvej fáze projektu bola dávkovacia kalkulačka spustená v skupine detských antibiotík a liekov na bolesť a horúčku (vo forme sirupov, suspenzií a rektálnych čapíkov). Po ukončení pilotnej fázy bude dávkovacia kalkulačka sprístupnená aj vo verzii ADC pre lekárne.

Zástupcovia SLeK a ADC spoločne veria, že projekty Osvetových kampaní a „ADC Dávkovacia kalkulačka“ prispejú k zvýšeniu bezpečnosti používania liekov u pediatrických pacientov.

Slovenská lekárnická komora (SLeK) je samosprávna stavovská organizácia, zriadená zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. SLeK sa podieľa na sústavnom vzdelávaní, vedie register farmaceutov, vydáva licencie a aktívne realizuje kampane, zamerané na podporu verejného zdravia a bezpečnosť a účinnosť farmakoterapie.

Slovenská lekárnická komora má takmer 4500 členov – farmaceutov.

Zdroj: SLeK

Pridaj komentár