Rakovina ženských orgánov – strašiak všetkých žien

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Každý rok diagnostikujú viac ako miliónu žien na celom svete niektorú z rakovín ženských orgánov.

Ohrozené sú ženy vo všetkých častiach sveta, avšak toto riziko je zvýšené v tých oblastiach, kde je prístup k prevencii a liečbe horší.

Slovenská republika je na 8. mieste spomedzi krajín s najvyššou úmrtnosťou na rakovinu u žien v Európskej únii.

Bližšie sme sa o nádoroch a možnostiach ich liečby rozprávali s prof. MUDr. Milošom MLYNČEKOM, CSc., prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Pán profesor, čo hovoria štatistiky o výskyte zhubných a metastatických nádorov u našich žien? Mohli by sme ich porovnať s inými krajinami, napr. s USA?

Presný register všetkých onkologických ochorení na Slovensku zabezpečuje Národný onkologický register pri Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Z hľadiska absolútnych počtov novozistených prípadov v posledných rokoch pribúda ročne na Slovensku 60 pacientok s rakovinou vulvy, u 500 sa zistí rakovina krčka maternice, u 700 rakovina tela maternice a u 500 žien primárna rakovina vaječníkov.

Z medzinárodného hľadiska sa sleduje tzv. incidencia (počet nových prípadov na 100 000 osôb za rok) a mortalita (počet zomretých na 100 000 osôb za rok). Jedným z dôležitých kritérií kvality zdravotnej starostlivosti je sledovanie výskytu rakoviny krčka maternice.

Na Slovensku za posledných 40 rokov výskyt tohto ochorenia (incidencia 19 prípadov na 100 000 žien za rok) neklesol. V krajinách, kde existuje systematický celoplošný skríning chorobných zmien (prekancóz) krčka maternice, je výskyt tohto ochorenia 2 až 3-krát nižší, ako u nás. Nám sa zatiaľ nepodarilo zaviesť celonárodný skríning (záchyt prekanceróz) cervikálnej patológie, hoci ako krajina Európskej únie sme povinní túto sekundárnu prevenciu, spolu s mamografickým skríningom a vyšetrením stolice na skryté krvácanie, zaviesť do nášho zdravotného systému.

Našimi vzormi by mali byť škandinávske krajiny a Veľká Británia, kde vďaka kvalitne vykonávaným skríningovým programom klesá počet onkologických ochorení. V USA je na jednej strane absolútne špičková zdravotná starostlivosť v najprestížnejších ústavoch, na druhej strane štvrtina obyvateľstva nemá žiadne zdravotné poistenie. Samozrejme, že takéto osoby sa nepodrobujú žiadnym skríningovým vyšetreniam.

rakovina ženských orgánov skríning mamografia
Mamografia (zdroj foto: Shutterstock.com)

Každý gynekologický nádor je jedinečný. Každý má svoje príznaky, symptómy a rizikové faktory. Mohli by ste popísať jednotlivé nádory z tohto hľadiska?

Rakovina vonkajšieho genitálu (rakovina vulvy) sa prejavuje prítomnosťou tumoru, a hlavne svrbením. Je to ochorenie typické pre staršie pacientky – po menopauze (poslednej menštruácii). Treba však zdôrazniť, že 15 % prípadov tvoria ženy do 40 rokov. Aj tento typ rakoviny sa vyvíja postupne, často z predrakovinových zmien, označovaných ako vulvárna intraepitelilárna neoplázia (VIN I, II, III). Tieto predrakovinové stavy je možné zavčasu diagnostikovať a efektívne liečiť.

Samozrejmou podmienkou sú gynekologické vyšetrenia u erudovaného gynekológa, onkogynekológa. Ako vyplýva z relatívne nízkych absolútnych počtov prípadov rakoviny vulvy, nemajú všetci gynekológovia dostatočné skúsenosti s diagnostikou predrakovinových a nádorových zmien na vulve.

Preto ak svrbenie (napriek lokálnej liečbe masťami) pretrváva dlhšie ako 3 týždne, a je prítomný výrastok na vonkajšom genitáli, je potrebné pacientku poslať na histologické vyšetrenie (odber vzorky), ktoré definitívne určí povahu chorobného stavu.

Základným symptómom rakoviny krčka maternice je kontaktné krvácanie (po pohlavnom styku) a krvavý výtok. Ak pacientka krváca z konečníka, má krvavý moč, bolesti v krížoch, ide už o pokročilé ochorenie, a šanca na vyliečenie rapídne klesá.

Aké diagnostické postupy využívate?

Zaužívaným postupom pri podozrení na rakovinu krčka maternice (ako prakticky pri všetkých onkologických diagnózach) je odobratie vzorky z nádorového tkaniva na histologické vyšetrenie. Je dokázané, že dominantným faktorom, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice, je pretrvávajúca infekcia vysoko rizikovými typmi ľudského papilomavírusu (HPV-human papilloma vírus). Viac ako 80 % žien počas svojho života „získa“ túto infekciu, ale 90 % z nich sa jej vlastnými imunitnými mechanizmami zbaví.

U malého percenta infikovaných žien – ak pretrváva infekcia vysoko rizikovými HPV typmi – sa môžu postupne vyvíjať predrakovinové zmeny na krčku maternice (cervikálna intraepiteliálna neoplázia I., II. a III. stupňa, CIN I-III), až nakoniec môže vzniknúť karcinóm.

Vývoj od infikovania vysoko rizikovými HPV typmi, po vznik karcinómu, trvá priemerne 1012 rokov. To znamená, že je dostatok času – v rámci pravidelných gynekologických prehliadok – diagnostikovať tieto predrakovinové zmeny, a veľmi jednoducho a efektívne ich liečiť.

Keď sa u ženy zistí rakovina krčka maternice, je to prehra nielen pre pacientku, ale aj pre gynekológa, pretože je to ochorenie, ktorému sa dá predísť prevenciou. Okrem sekundárnej prevencie (systematický celonárodný cytologický skríning), máme k dispozícii aj primárnu prevenciu (očkovanie proti HPV vírusom – pomocou bivalentnej alebo tetravalentnej vakcíny).

V akom veku by malo prebehnúť očkovanie?

Optimálne je to vo veku 12 rokov, keďže účinok vakcín je vtedy najvýraznejší, ale obidve vakcíny sú účinné aj u starších žien. Dokonca v niektorých krajinách očkujú aj chlapcov, aby „vylúčili“ HPV vírus z populácie.

Bohužiaľ, ako máme deficity v systematickom celonárodnom cytologickom skríningu, ani HPV vakcinácia sa na Slovensku zatiaľ nedostala do očkovacieho kalendára v detskom veku. Každý si zatiaľ musí hradiť vakcínu (3 injekcie aplikované v priebehu 6 mesiacov) z vlastného vrecka.

Rakovina tela maternice sa prejavuje krvavo – vodnatým výtokom z pošvy, typicky u žien po menopauze (poslednej menštruácii). Dodávam, že 15 % prípadov sú mladšie ženy do 45 rokov. Podobne ako pri rakovine krčka maternice – ak je prítomné krvácanie z konečníka, krvavý moč, kašeľ, bolesti v krížoch –, sú to už prejavy pokročilého ochorenia.

Stále najzákernejším ochorením ženského genitálu je rakovina vaječníkov. Aj napriek veľkému úsiliu sa zatiaľ nepodarilo objaviť jednoduchú a efektívnu metódu na diagnostiku úplne začiatočných štádií tohto ochorenia. Ani tumormarkery, ani sonografické vyšetrenie v tomto smere nesplnili očakávania. Takmer u troch štvrtín žien na celom svete sa toto ochorenie zistí v pokročilom štádiu (štádiá III.-IV.), kedy šanca na vyliečenie výrazne klesá.

Hlavným prejavom pokročilého ochorenia je zväčšovanie brucha, prítomnosť tumoru a tekutiny v brušnej dutine. Začiatočné štádiá tohto ochorenia (štádium I.-II.) nemajú prakticky žiadne symptómy.

V predoperačnom algoritme sa využívajú zobrazovacie metódy, ako je sonografia, počítačová tomografia, nukleárna magnetická rezonancia. Hlavnou diagnostickou metódou je odber vzorky z nádorového tkaniva na histologickú diagnostiku.

rakovina ženských orgánov krčok maternice vyšetrenie
Zdroj foto: Shutterstock.com

Prejdime k diagnostike. Líši sa táto pri jednotlivých druhoch rakoviny ženských orgánov?

Ako som uviedol, základom pre stanovenie onkologickej diagnózy je odber vzorky na histologické vyšetrenie. Bez exaktnej histologickej diagnostiky nie je možné aplikovať následnú náročnú onkologickú liečbu. Podľa lokalizácie ochorenia zvolíme optimálny spôsob odberu:

  • pri nádoroch na vulve stačí excízia (operatívne odňatie, vyrezanie) v lokálnej anestéze,
  • pri nádoroch krčka maternice je metódou na odber vzorky tzv. knips, prípadne excízia alebo konizácia (odber väčšej časti tkaniva),
  • pri podozrení na nádory tela maternice sa musí pacientka podrobiť relatívne jednoduchej kyretáži (odstránenie sliznice maternice).

Zhubné nádory vaječníkov sa histologizujú pri operačných výkonoch – obvykle pri otvorení brušnej dutiny štandardnou laparotómiou, alebo zriedkavejšie – laparoskopicky.

rakovina ženských orgánov laparoskopia
Zdroj foto: Shutterstock.com

Po stanovení diagnózy nasleduje liečba. Aké postupy sa používajú pri gynekologických nádoroch? Aké máte skúsenosti s ich účinkami na ženy – pacientky? Čo im najviac pomáha pri prekonávaní ťažkostí?

Základom liečby onkologických ochorení je prísna centralizácia do ústavov, ktoré sú personálne a prístrojovo adekvátne vybavené pre zabezpečenie komplexnej starostlivosti. Na veľkom počte pacientok sa dokázalo, že onkologická liečba v centrách predlžuje a zlepšuje ich život.

Každé onkologické ochorenie (aj onkogynekologické nádory) sa musí liečiť štandardnými, medzinárodne akceptovanými postupmi. Spôsoby liečby stanovuje konzílium lekárov (onkogynekológ, klinický onkológ, radiačný onkológ, patológ) podľa typu a rozsahu ochorenia.

Do úvahy prichádza jednoduchý operačný výkon (konizácia pri úplne začiatočných štádiách rakoviny krčka maternice), rozsiahla multiorgánová resekcia (s následnou chemoterapiou a imunoterapiou pri pokročilom karcinóme ovária), alebo rôzne typy operačných výkonov v kombinácii s radiačnou liečbou a chemoterapiou pri rakovine vulvy, krčka a tela maternice.

Dnes sa liečba prísne individualizuje tak, aby bola pre každú pacientku optimálna. Samozrejmosťou sú pravidelné kontroly po liečbe, ktoré pokračujú do konca života. Zásadnou pomocou je aj rodinné zázemie a pomoc psychológa, pretože onkologické ochorenie, aj po vyliečení, je „diagnóza“ na celý život.

Na záver by ste mohli našim čitateľkám odporučiť, ako predchádzať vzniku ženského onkologického ochorenia. Ako ho včas odhaliť? Aké preventívne kroky sú – podľa vás – najefektívnejšie?

Pre karcinóm krčka maternice poznáme efektívne preventívne opatrenia, vakcináciu a pravidelné cytologické vyšetrenia. U ostatných typov nádorov je dôležitá podrobná gynekologická prehliadka (so sonografickým vyšetrením) v jednoročných intervaloch. Ak sa však objavia symptómy onkogynekologického ochorenia, treba navštíviť gynekológa v čo najkratšom časovom horizonte.

Prof. MUDr. Miloš MLYNČEK, CSc.

  • Študoval na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine (1970-1972) a na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1972-1976). V roku 1979 ukončil atestáciu z gynekológie a pôrodníctva, v roku 2000 z klinickej onkológie.
  • V roku 2006 sa špecializoval v odbore onkológia v gynekológii. V roku 2008 bol inaugurovaný v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval niekoľko štúdijných pobytov na renomovaných pracoviskách (Paríž, USA, Nemecko). Je členom významných gynekologických spoločností, pôsobí v redakčných radách časopisov Gynekológia pre prax a Česká Gynekologie. Venuje sa vedeckej činnosti a výchove lekárov.
  • Odborne sa zameriava na gynekologickú onkológiu, radikálne operácie a centralizáciu onkogynekologickej starostlivosti.
  • V súčasnosti pôsobí ako prednosta na Gynekologicko-pôrodníckej klinike vo Fakultnej nemocnici v Nitre a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Union zdravotná poisťovňa pre včasný výskyt rakoviny krčka maternice svojím poistenkám uhrádza cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice.

Pridaj komentár