„Gynekologická prevencia je vždy lepšia ako liečba“

O témach, ktoré skloňujú najmä ženy – antikoncepcii, infekciách, gravidite, klimaktériu a vyšetreniach hovoríme so skúseným urogynekológom a pôrodníkom MUDr. Tomášom Danysom, PhD. (na snímke) z urogynekologickej ambulancie v Nových Zámkoch.

 

Pán doktor, priblížite nám novodobé možnosti antikoncepcie?

V princípe možno metódy antikoncepcie rozdeliť na mechanické/bariérové, hormonálne, chemické a vnútromaternicové systémy. Síce stará, ale stále funkčná metóda je prezervatív, obzvlášť vhodná pre ženy s nepravidelným pohlavným stykom, pretože zabezpečuje aj ochranu pred ochoreniami prenosnými pohlavným stykom. Najpopulárnejšie sú hormonálne metódy, najčastejšie užívanie tabletiek, pričom tabletky majú dve zložky: estrogén a gestagén. Dnes existujú tzv. nízkodávkovkové tabletky, ktoré majú len minimálne riziko nežiaducich účinkov. Okrem toho sa tabletky líšia podľa gestagénu – teda je možné pre každú ženu vybrať vhodný preparát podľa jej potrieb. V prípade, že žena nechce užívať tabletky, je možné používať náplaste alebo vaginálny krúžok. Náplaste sa menia 1x za týždeň, krúžok 1x za mesiac. Ak žena nemôže alebo nechce užívať estrogény, existuje čistá gestagénová antikoncepcia vo forme tablety alebo podkožného implantátu. Pre ženy, ktoré v najbližších piatich rokov neplánujú tehotenstvo, najčastejšie ide o ženy po pôrode, je výhodná aplikácia vnútromaternicového telieska: do maternice ho zavedie gynekológ, na obdobie 5 rokov. Teliesko môže obsahovať meď, striebro, zlato alebo gestagén – v tomto prípade žena nemá menštruáciu (resp. len pol dňa špinenie). Ak žena nemôže užívať žiadne hormóny, existujú aj metódy tzv. chemickej antikoncepcie: aplikácia spermicídnych látok do pošvy pred pohlavným stykom (čípky, krémov atď). Problematika antikoncepcie je pomerne komplikovaná, preto je vždy potrebné poradiť sa so svojím gynekológom.

Pokiaľ sa na vás obrátia ženy so sprievodnými sexuálnymi/vzťahovými problémami, vypočujete ich?

Pre riešenie sexuálnych ťažkostí je gynekologické vyšetrenie často nevyhnutné, keďže pacientky majú často bolesti alebo únik moču pri pohlavnom styku, avšak hanbia sa o týchto ťažkostiach hovoriť. To niekedy vedie až k odmietaniu sexuálneho styku a vzťahovým problémom. Preto je určite namieste, aby sa zverili svojmu gynekológovi. Okrem toho úzko spolupracujeme so psychológom a sexuológom.

Čo všetko odhalí ultrazvuk vo vašej ambulancii?

V našej ambulancii využívame ultrazvukový prístroj na niekoľko druhov vyšetrení. Pôrodníctvo: diagnostika tehotnosti (a následne sledovanie vývoja plodu v maternici), od 36. týždňa plodu aj meranie prietoku krvi v pupočníku. Gynekológia: v rámci preventívnych prehliadok (aj pri ťažkostiach pacientky) zobrazenie maternice (štruktúra steny maternice, prípadné myómy, výška sliznice maternice), vaječníkov (nádory, cysty, folikuly pri neplodnosti), vyšetrenie na (ne)prítomnosť voľnej tekutiny v brušnej dutine. Urogynekológia: vzťah močovej rúry k okolitým štruktúram – k močovému mechúru, panvovej kosti, močové reziduum. Okrem uvedeného sa ultrazvuk využíva aj na diagnostiku ochorení prsníka, najmä cýst (na toto vyšetrenie pacientky odosielame na špecializované pracovisko).

Liečite aj pohlavné infekcie?

Náplňou práce gynekológa je aj diagnostika pohlavných chorôb a ochorení prenosných pohlavným stykom – najmä v prípade ťažkostí pacientky. Liečba a depistáž (včasné vyhľadávanie) pohlavných ochorení (syfilis, kvapavka) je v kompetencii venerológa. Liečbu infekcií genitálu, najmä pošvy (baktérie, kvasinky, Ureaplazmy, Mykoplazmy, Chlamydie, Trichomonas), vykonávame, samozrejme, denne.

Stretli ste sa v praxi s menštruačnými kalíškami/pohárikmi, ktoré nahradzujú vložky a tampóny? Majú s nimi pacientky skúsenosť?

V mojej praxi sa stretávam s používaním menštruačných kalíškov dosť zriedkavo, väčšinou ide o mladšie ženy. Tie, ktoré si zvykli na pravidelné používanie tejto pomôcky, s ňou ťažkosti nemávajú. Chcel by som ale zdôrazniť, že vzhľadom na opakované používanie jedného kalíška je potrebné klásť veľký dôraz na odporučenie výrobcu ohľadne používania a ošetrovania pomôcky. Odporúčam, aby ženy používali certifikované produkty.

Pomáhate zvládať pacientkam klimaktérium?

Liečba klimakterických ťažkostí je náplňou práce gynekologickej ambulancie, či už v rámci preventívnych gynekologických vyšetrení, alebo u pacientok, ktoré s týmito ťažkosťami prídu. Väčšinou ide o rôzne výpadové ťažkosti (návaly tepla, nadmerné potenie, nespavosť, nervozita), kde sa v prvom rade snažíme pomôcť úpravou životosprávy a prírodnými preparátmi, až v ťažších prípadoch hormonálnou substitučnou liečbou. Okrem toho riešime prevenciu a liečbu osteoporózy, pokles panvového dna (maternice, močového mechúra alebo konečníka), ťažkosti s únikom moču. V rámci preventívnych vyšetrení pacientky podstupujú mamografiu a denzitometriu.

Sprevádzate ženy graviditou, pôrodom a v období šestonedelia. Aké to je?

Keďže gynekológ sa stará o zdravie ženy, samozrejme ju sprevádza počas tehotnosti, pôrodu a šestonedelia. Aj keď nejde o ochorenie, je nevyhnutné sledovanie a vykonávanie vyšetrení na rozpoznanie odchýlok, resp. patologických stavov, aby bola možná včasná liečba. Cieľom je zdravé dieťa a zdravá žena, čo v niektorých prípadoch nie je vždy celkom jednoduché. Najväčším súčasným problémom je posun tehotnosti do vyššieho veku ženy. Na rozdiel od minulého storočia, keď ženy rodili cca 20-ročné, dnes často rodia 30-35 ročné; nie sú výnimkou ani 40-ročné, čo môže priniesť komplikácie. Najdôležitejšia je však spolupráca a dôvera medzi pacientkou a lekárom.

Dá sa niečo urobiť, ak má žena po sekcii vnútorné zrasty a aktívnu jazvu?

V súčasnej dobe, keď veľa žien žiada pôrodníkov o cisársky rez, je potrebné si uvedomiť aj riziká a následky operačných výkonov. Každé poranenie vyvoláva tvorbu zrastov: je to prirodzený spôsob hojenia. Patologickým sa to stáva len za určitých okolností, keď dochádza k nadmerným zrastom medzi orgánmi v panve, resp. brušnej dutine. Ideálny postup je, samozrejme, prirodzený pôrod. Ak už je cisársky rez nevyhnutný, prevenciou je predovšetkým šetrné, tzv. fyziologické operovanie. Možná je aj aplikácia špeciálnych gélov na prevenciu tvorby zrastov (nie sú hradené zo zdravotného poistenia). Všeobecne platí – čím viac operácií, tým viac zrastov. Pokiaľ ide o jazvu, v prípade atraumatického (neporaňujúceho) šitia býva hojenie vynikajúce; treba sa ale vyvarovať aplikácie púdru na operačnú ranu; žiaľ, tento nezmysel sa stále dosť traduje. Možné je použitie špeciálnych prípravkov, zabraňujúcich tvorbe keloidnej jazvy, čo má zmysel najmä u pacientok s predispozíciu (teda u tých, čo už keloidnú jazvu majú na inom mieste).

Ktoré vyšetrenia/zákroky bežne vykonávate?

V ambulancii operácie nevykonávame – pacientky odosielame na zákroky do špecializovaných centier. V našom zdravotníckom zariadení sa však zaoberáme diagnostikou a liečbou inkontinencie moču u žien, vrátane špeciálnych urodynamických vyšetrovacích metód.

Využívajú vaše pacientky preventívne vyšetrenia a nadštandardné služby?

Prevencia je vždy lepšia ako liečba, preto robíme všetko pre to, aby k nám čo najväčšia časť pacientok 1 x ročne prišla na preventívne gynekologickú prehliadku. V prípade, že sa pacientka neprihlási sama, v rámci služieb našej ambulancie ju predvolávame. Z nadštandardných vyšetrení máme veľmi dobré skúsenosti s tzv. liquid based cytológiou, čo je špeciálne vyšetrenie buniek krčku maternice v rámci prevencie, diagnostiky aj úspešnosti liečby.

Priberáte nové pacientky z iných rajónov?

Áno, v zmysle slobodnej voľby lekára prijímame pacientky bez ohľadu na miesto trvalého bydliska. Práve naopak, nakoľko urogynekologická ambulancia sa v susedných okresoch nenachádza, poskytujeme služby pre širšiu oblasť. Sídlime v Nových Zámkoch a nájdete nás na www.gyndanys.sk.

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár