Potravinové alergény: Čo robiť pri záchvate? Ako vzniká alergia na jedlo?

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Potravinová alergia je abnormálna imunologická odpoveď na potravinové proteíny.

Tento druh alergie (celosvetovo) postihuje 6 – 8 % detí a 1 – 2 % dospelej populácie.

Nežiaduce potravinové reakcie sú všetky nepríjemné reakcie po požití potravy.

Potravinové alergie sa prejavujú širokým spektrom príznakov:

 • svrbením,
 • žihľavkou,
 • opuchmi, hnačkami,
 • sťaženým dýchaním,
 • kašľom,
 • ťažkosťami s prehĺtaním,
 • život ohrozujúcou anafylaktickou reakciou.

Každá reakcia po jedle, nie je alergia

Potravinová alergia je súčasťou veľkej skupiny nežiaducich potravinových reakcií. Súčasťou tejto skupiny je aj tzv. potravinová intolerancia. Typicky sa prejavuje nepríjemnými symptómami, ako sú bolesti brucha, hnačky a zvracanie.

Intolerancia môže byť: enzýmová – pri kravskom mlieku, farmakologická – pri užívaní protizápalových liekov (nesteroidných antiflogistík), alebo ide o tzv. pseudoalergiu – s klinickými známkami alergie.

Intoleranciu vyvolá vysoký obsah biogénnych amínov (látok, ako histamín, kadaverín, pustrescín atď.), ktoré sú obsiahnuté v niektorých druhoch potravín, ako sú:

 • paradajky,
 • špenát,
 • mäso,
 • syry,
 • konzervované ryby,
 • pivo,
 • víno,
 • iné.
Potravinová intolerancia vzniká neimunitnými procesmi, zatiaľ čo potravinová alergia imunitnými. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Medzi najčastejšie potravinové alergény, vyvolávajúce vyše 90 % všetkých potravinových alergií, patrí takzvaná „veľká osmička“ alergénov. Patria sem proteíny:

 1. kravského mlieka,
 2. vajíčka,
 3. arašidov,
 4. pšenice,
 5. sóje,
 6. rýb,
 7. kôrovcov a mäkkýšov,
 8. orechov (mandle, vlašské orechy, pekanové orechy, lieskové orechy atď.).
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Potravinové alergény sa vyskytujú v závislosti od svojho výskytu. Napr. pohánka najčastejšie šarapatí v Kórey a Japonsku, ryža v Číne, alergia na sezam je rozšírená v Izraeli, horčicové semienka útočia vo Francúzsku, mäkkýše a kôrovce v Singapure a na Filipínach.

V škandinávskych krajinách je zase častá alergia na tresku.

Ako vzniká potravinová alergia?

Imunitný systém identifikuje proteín v potravine ako cudzorodý alergén. Nasleduje produkcia protilátok, takzvaných imunoglobulínov E.

Tieto protilátky sa viažu na bunky v koži, v pľúcach a v tráviacom trakte. Pri opakovanom kontakte s alergénom, bunky uvoľňujú mediátory, ktoré majú schopnosť:

 • rozširovať cievy,
 • zvyšovať sekréciu slizníc,
 • sťahovať hladké svalstvo,
 • privolávať ostatné zápalové bunky.

Môžeme z alergie „vyrásť“?

Väčšina detí s alergiou na kravské mlieko, vajce, sóju a pšenicu, z takejto alergie vyrastie – dôjde u nich k navodeniu tolerancie. Alergia na arašidy a tzv. plody mora však väčšinou pretrváva po celý život.

Či došlo u dieťaťa k navodeniu tolerancie, napovie opakované alergologické testovanie.

Fenomén skríženej reaktivity

V niektorých skupinách potravín, ako sú napríklad orechy alebo plody mora, môže alergia na jeden druh potraviny vyvolať alergickú reakciu aj pri styku s iným druhom tej istej skupiny.

Tento fenomén sa nazýva skrížená reaktivita. V tomto prípade imunitný systém považuje podobné alergénne proteíny za identické.

Skrížená reaktivita sa môže objaviť medzi dvoma druhmi potravín, ale tiež medzi potravinoupeľmi, či latexompotravinou. Kvôli skríženej reaktivite je diagnostika potravinových alergií náročná.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Keďže imunitný systém považuje podobné proteíny v skrížene reagujúcich látkach za rovnaké, kožný i krvný test môže byť pozitívny aj na látky, pri konzumácii ktorých nemusíte mať vždy prejavy alergie.

To môže viesť k zbytočnému obmedzovaniu pri výbere potravín. Vysoká skrížená reaktivita existuje medzi mliekom kravy, ovce a kozy. V prípade alergie na kravské mlieko, je pravdepodobnosť reakcie na mlieko ovce alebo kozy 90 %.

Tiež až 35 % pacientov alergických na arašidy, reaguje aj na stromové orechy, a to napriek tomu, že arašidy a orechy nie sú spríbuznené. Preto by sa mali pacienti, ktorí sú alergickí na arašidy, orechom vyhýbať.

Skrížená reaktivita medzi sladkovodnými, ako aj medzi morskými rybami je veľmi výrazná: riziko alergie na ďalší druh ryby je asi 50 %.

Kôrovcemäkkýše sú spájané so závažnými, potenciálne život ohrozujúcimi reakciami. Vysoký stupeň skríženej reaktivity medzi kôrovcami a mäkkýšmi (krevety, raky, kraby, homáre) zapríčiňuje až 75 % pravdepodobnosť reaktivity na ďalší druh.

Klinicky je významná aj skrížená reaktivita medzi alergénmi roztočovkôrovcov. Tá môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom alergologického testovania na morské plody, bez akýchkoľvek klinických prejavov po požití takýchto jedál.

(Alebo, naopak, k rozvoju alergických symptómov na plody mora, po predchádzajúcej senzibilizácii alergénmi roztočov.)

Alergény od ovocia k latexu

Latex je prírodná látka, odvodená z mliečnej substancie, extrahovanej z kaučukovníku. Cca 30 – 50 % ľudí s IgE – so sprostredkovanou alergiou na latex – môže mať (v dôsledku skríženej reaktivity) ťažkosti po požití niektorého ovocia. Najčastejšie je to banán, avokádo, kiwi alebo gaštan.

banán, avokádo, kiwi
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Orálny alergický syndróm

Niektorí jedinci s peľovými alergiami (senná nádcha) mávajú prejavy v okolí úst a hrdla ihneď po zjedení surového ovocia, zeleniny, orechov a semienok, ktoré obsahujú proteíny, skrížene reagujúce s peľmi.

Napríklad, pacienti s alergiou na pele brezy môžu alergicky reagovať na:

 • surové jablká,
 • broskyne,
 • kôstkové ovocie,
 • mrkvu,
 • lieskové oriešky.

Pacienti alergickí na bylinu ambróziu reagujú rovnako po melóne. Medzi symptómy patrí: svrbenie, štípanie pier, jazyka a podnebia úst.

Navyše, môže sa objaviť žihľavka v okolí úst, na miestach kontaktu potraviny s kožou, alebo opuchy pierjazyka, či zvieranie hrdla.

Prejavy potravinovej alergie

Koža očervenie, vznikne žihľavka, opuch kože. Pri postihnutí dýchacích ciest nastane:

 • svrbenie pier a ústnej dutiny,
 • opuch jazyka a hlasiviek,
 • obštrukcia hrtana,
 • astma,
 • senná nádcha,
 • ťažkosti s dýchaním.

Alergia v zažívacom trakte sa môže prejaviť:

 • zvracaním,
 • zápalom žalúdočnej sliznice,
 • hnačkou,
 • akútnymi bolesťami brucha.

Zo systémových prejavov sa stretneme so zmätenosťou, stratou vedomia, až s anafylaktickou reakciou.

potravinové alergie dusenie
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Anafylaktická reakcia je život ohrozujúci stav

U niektorých ľudí môže potravina vyvolať až anafylaktickú reakciu. Je to reakcia, ktorá sa prejavuje život ohrozujúcimi stavmi, ako:

 • zúženie dýchacích ciest,
 • opuchy hrdla,
 • ťažkosti s dýchaním,
 • šokový stav (s výrazným poklesom tlaku),
 • zrýchlený pulz,
 • zmätenosť,
 • strata vedomia.

V poslednom období narastá význam potravinovo závislej, cvičením vyvolanej anafylaxie. Najčastejšie k nej dochádza po konzumácii určitých jedál a predĺženej fyzickej aktivite, najmä v extrémne horúcom, alebo extrémne chladnom počasí.

Tomuto stavu sa dá predísť, keď potom, ako sa najeme, na niekoľko hodín obmedzíme fyzickú aktivitu.

Diagnostika a liečba potravinových alergií

Dermatológ/alergológ najprv odoberie kompletnú potravinovú anamnézu. Podľa nej vyberie vhodný spôsob testovania kožným, alebo krvným testom.

Pri kožnom testovaní sa kvapne malá kvapka extraktu z testovaného alergénu na chrbát, alebo predlaktie. Kvapka sa prepichne ihlou (približne 1 mm do kože). Test je pozitívny, ak sa do 20 minút vytvorí pupenec.

Toto testovanie dokáže na 95 % vylúčiť IgE-sprostredkovanú alergiu (na latex).

V niektorých prípadoch, ako je ťažký ekzém, sa alergické testovanie nerealizuje. Vtedy sa pristupuje ku krvnému testu (na prítomnosť protilátok IgE).

Falošne pozitívne, ako aj falošne negatívne výsledky, môžu vzniknúť pri kožnom, ako aj krvnom testovaní. Za najvhodnejšie sa považujú potravinové provokačné testy, no realizujú sa len počas hospitalizácie.

100 % liečba potravinovej alergie v súčasnosti neexistuje. Najdôležitejšie je dôsledné vyhýbanie sa potravine, na ktorú je pacient alergický.

Do úvahy ešte prichádza hyposenzibilizácia (zníženie alergickej reaktivity organizmu) – prostredníctvom špecifickej alergénovej imunoterapie.

potravinové alergie autoinjekčný epinefrín
Autoinjekčný epinefrín

Čo robiť v prípade anafylaktickej reakcie?

Pacienti so závažnou potravinovou alergiou, by vždy mali mať pri sebe autoinjekčný epinefrín. Anafylaktická reakcia sa môže prejavovať ťažkosťami s dýchaním, zmätenosťou, stratou vedomia.

V prípade takýchto príznakov (po konzumácii jedla), je nutné ihneď aplikovať epinefrín do stehenného svalu, a volať odbornú zdravotnú pomoc (bez čakania na zlepšenie zdravotného stavu).

Prevencia alergie

Mnohé štúdie potvrdili preventívny účinok dojčenia na vznik alergií, pretože látky obsiahnuté v materskom mlieku pomáhajú kolonizovať tráviaci trakt dieťaťa mikrobiálnou flórou, a urýchľujú tiež dozrievanie sliznice tráviaceho traktu.

V minulosti presadzované oneskorené pridávanie rizikových potravín do jedálnička detí, sa ukázalo ako nesprávne. Vhodné je pridávanie tuhej a polotuhej stravy – už v 4. – 6 mesiaci života dieťaťa.

Dôležitá je úprava jedla

Alergény obsiahnuté v jedle sú obvykle stabilné voči tepelnej úprave. Výnimkou sú však skrížene reagujúce alergény pri syndróme peľ – potravina.

Tieto alergény (prítomné najmä v ovocí a zelenine) spôsobujú alergické reakcie u ľudí, ktorí sú senzibilizovaní na peľ. Prejavy nastávajú najmä po požití potravy v surovom stave, tepelná úprava alergénnosť obvykle zníži.

Takisto tolerancia prevareného mliekavajec v pečených potravinách je výrazne vyššia, oproti ich konzumácii v surovom stave.

Naopak, opekanie arašidov (pri vysokých teplotách) zvyšuje alergénne schopnosti arašidových proteínov, čo je príčinou vysokého výskytu tejto alergie v Číne.

Pozor na skryté alergény

Skryté alergény sa môžu nachádzať v balených potravinách, ktoré ich na etikete nedeklarujú, alebo ich prítomnosť v potrave nie je známa.

Ide napríklad o pšenicu, ktorá sa pridáva do škrobu, orieškyzmrzline, sójuhamburgeroch, želatínu vyrobenú z morských rýb, alebo vlčí bôb, pridávaný do múky.

Konzumácia aj malého množstva jedla – zo zvyškov na kuchárskom náčiní v prevádzkach výroby – môže spôsobiť život ohrozujúce reakcie.

Praktické rady na záver

V prípade konzumácie v reštauráciách sa informujte o surovinách v jednotlivých jedlách. Pri nakupovaní v samoobslužných potravinách pozorne čítajte deklaráciu obsahu alergénov – na každom obale!

Pacient s anamnézou závažnej alergickej reakcie by mal pri sebe vždy nosiť pohotovostný balíček, ktorý obsahuje:

 • autoinjektor s epinefrínom,
 • antihistaminiká,
 • kortikosteroidy,
 • bronchodilatačný sprej.

Dôležité je, aby rodina a priatelia vedeli, ako postupovať v prípade závažnej reakcie, a ako používať autoinjektor!

Pridaj komentár