Autizmus: Diagnostika a možnosti doplnkovej liečby

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Čo vám prvé napadne, keď počujete, že je niekto autista? Je geniálny matematik, má nezvyčajné schopnosti – ako Rain Man, alebo je len uzatvorený do vlastného sveta?

Nadaní autisti naozaj existujú, je ich však veľmi málo. Daniel Tammet drží svetový rekord v recitovaní 22 514 desatinných miest čísla pí, a Kim Peek, ktorý bol inšpiráciou pre postavu Rain Mana, vedel do hodiny prečítať bežnú knihu a zapamätať si takmer 100 % informácií. Špekuluje sa, že aj osobnosti, ako Einstein, Mozart, Michelangelo, Warhol či Newton, mali autistické črty. Ako vyzerá autizmus v realite?

Čo je autizmus?
Aké má autizmus prejavy?
Kde hľadať príčiny autizmu?
Aké sú príznaky poruchy autistického spektra?
Existuje na autizmus test?
Ako sa lieči autista a ktoré výživové doplnky pomáhajú?

Vo väčšine prípadov je autizmus sprevádzaný spektrom porúch, ktoré jedinca obmedzujú po celý život a odkazujú ho na starostlivosť ostatných. Na druhej strane, vysokofunkční autisti sú schopní zvládať mnoho úkonov samostatne, a preto majú lepšiu prognózu do života, ako nízkofunkční jedinci.

Šanca, že ste sa stretli s niekým, kto sa správal neštandardne, čudne, alebo že je autista priamo vo vašej rodine, je vyššia, ako pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi. Dôvodom je, že okrem reálneho nárastu počtu autistov, nastal pokrok v diagnostických postupoch, a zlepšila sa aj ich dostupnosť.

Čo je autizmus

Ide o multifaktoriálnu neurovývinovú poruchu (pervazívne vývinové poruchy), primárne o odchýlky vo vývine mozgu. Na vzniku majú hlavný podiel genetické faktory, ale aj faktory prostredia. U chlapcov sa autizmus vyskytuje v priemere 4- až 5-krát častejšie, ako u dievčat. Dedičnosť je veľmi vysoká.

Existuje viacero foriem autizmu, napríklad detský autizmus, vysokofunkčný autizmus, aspergerov syndróm.

Často sú pridružené iné poruchy:

Relatívne veľká časť autistickej populácie trpí poruchami tráviaceho traktu – pre nedostatok špecifických tráviacich enzýmov, nerovnováhu v črevnej mikroflóre, zápchy a hnačky.

Obmedzená komunikácia s autistami znemožňuje alebo sťažuje niektoré vyšetrenia, preto môže byť diagnostika sprievodných ochorení náročnejšia.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ako sa autizmus prejavuje navonok

Pre autistov je typické neadekvátne sociálne správanie, svojský spôsob komunikácie a opakované stereotypné pohyby a zvyky. Tieto prejavy spolu tvoria symptomatologické jadro poruchy, čo je niekedy badateľné už od 6. mesiaca života.

Diagnóza sa ale zvyčajne určuje až okolo veku 18 mesiacov. Tým sa zaisťuje jej spoľahlivosť, pretože niekedy sú náznaky prechodné, a časom môžu vymiznúť.

Ako prebieha diagnostika

Poruchy autistického spektra diagnostikujú odborníkci – psychológovia a psychiatri. Na diagnostikovanie autizmu sa používajú príslušné protokoly: ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) a ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Reviewed). Na niektorých pracoviskách zaisťuje objektivitu komisia, zložená z odborníkov z rôznych disciplín, ako psychológia, pedagógia, psychiatria či neurológia.

Proces pozostáva z minimálne dvoch stretnutí v krátkom časovom slede. Stretnutia trvajú okolo dvoch hodín – počas nich sa uskutoční vyšetrenie dieťaťa, pri ktorom sledujú prejavy autizmu a rozhovor s rodičmi. Úvodná čakacia doba na termín však trvá neraz dlhé mesiace, nenechajte sa však odradiť.

Moje dieťa bolo diagnostikované. Ako sa môže liečiť?

Autistické dieťa nemusí vedieť povedať alebo dať najavo, že ho niečo bolí. Verte preto vlastným inštinktom, keď máte podozrenie, že niečo nie je v poriadku.

Stalo sa už, že lekár (v dobrej vôli) poslal dieťa na vyšetrenie sluchu, pretože nereagovalo na oslovenie. Matka pritom vedela, že počuje. Ak vás všeobecný lekár nevie odkázať na odborníka, ktorý má skúsenosti s autizmom, skúste sa obrátiť na niektoré z regionálnych zariadení (spomíname ich v závere článku). V Bratislave môžete navštíviť aj Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou na Kramároch (DFNsP).

Autizmus: Liečba

Lieky pre autistov v súčasnosti existujú iba pre liečbu pridružených ochorení alebo porúch. Na lieky, ktoré by vedeli efektívne zacieliť na základné autistické symptómy, žiaľ, stále čakáme.

Prospešné pre vývin jedinca a kvalitu jeho života sú rutinne zaužívané psychologické a pedagogické prístupy, ktoré však vyžadujú vysoké personálne zaťaženie. Veľmi úspešná je vedecky podložená ABA terapia (Aplikovaná behaviorálna analýza), ktorá existuje už od roku 1960, a v súčasnosti sa postupne zavádza do praxe aj na Slovensku. ABA terapia podporuje učenie a žiaduce správanie u dieťaťa, a dá sa aplikovať rôzne: od individuálnych sedení s terapeutom, až po každodenný život. Terapia predstavuje intenzívnu prácu s dieťaťom, až niekoľko hodín denne.

Je možná doplnková liečba?

Ukázalo sa, že mnohé doplnkové terapie a diéty majú pozitívny vplyv nielen na celkový zdravotný stav, ale aj na hlavné autistické symptómy. Skúšané už boli:

 • vitamínové a minerálne doplnky,
 • esenciálne mastné kyseliny,
 • aminokyseliny a peptidy,
 • antioxidanty,
 • probiotiká,
 • bezlepková, prípadne bezmliečna diéta.

Účasť na vedeckých štúdiách na Slovensku ponúka pre rodiny rôzne výhody. Je to šanca na zlepšenie celkového zdravotného stavu, vďaka vedecky podloženým postupom. Patrí medzi ne prístup k sieti akreditovaných odborníkov (zaoberajúcich sa autizmom), možnosť konzultácií s nimi, biologické a psychologické testy, prípravky zdarma (počas doby skúšania). Skúšajú sa výlučne bezpečné prípravky, ktoré sa osvedčili pri iných ochoreniach.

Na Slovensku vznikol v roku 2010 projekt, na ktorom sa podieľali Lekárska fakulta a Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Autistické Centrum Andreas a Neurologické centrum Sinalgis. Cieľom bolo sledovať vplyv podporných terapií na zdravotný stav a prejavy autistických detí.

Skúšali sa probiotiká, koenzým Q10 a obdoba vitamínu B12. Štúdie boli úspešné, a ich výsledky boli publikované aj v zahraničí. Na Lekárskej Fakulte UK neskôr vzniklo Akademické Centrum Výskumu Autizmu (ACVA).

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Čo robiť, ak chcem vyskúšať niektorý zo spomenutých prípravkov?

Nevoľte samoliečbu, ale vždy sa poraďte s lekárom, lekárnikom alebo dietológom. Ideálne s takým odborníkom, ktorý sa orientuje v problematike. Ten bude vedieť navrhnúť vyšetrenia, na základe ktorých sa dá lepšie zhodnotiť potreba a úžitok danej podpornej terapie, a nastaviť dávkovanie.

Môže sa tiež stať, že narazíte na neodolateľnú ponuku, aby ste vyliečili svoje dieťa z autizmu niektorou z alternatívnych metód. Dajte si však pozor – sú často podložené iba príbehmi o náhlom vyliečení, alebo ide o biznis a zneužitie vašej zúfalej situácie.

Tieto metódy vôbec nemusia mať vedecký podklad, a môžu spôsobiť viac škody, ako úžitku. Vaše dieťa takto stratí cenný čas, ktorý by mohlo zmysluplnejšie využiť na pokroky s inou, v praxi overenou a zaužívanou metódou. Preto vyzývame k opatrnosti – každé rozhodnutie vždy konzultujte s odborníkom!

Moje dieťa je autista. Na koho sa môžem obrátiť?

Na Slovensku existuje niekoľko špecializovaných tried na základných a praktických školách, aj neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré vznikli z iniciatívy rodičov autistických detí. Patria medzi ne:

 • Andreas v Bratislave,
 • Rubikon v Košiciach,
 • Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA),
 • Komunitné centrum Drahuškovo,
 • Škola Francesco v Prešove.

Na ich webových stránkach nájdete základné informácie o autizme, odkazy na literatúru, aj o aktuálnom dianí u nás a v cudzine.

Začlenenie do komunity a aktivít týchto organizácií otvára nové možnosti. Rodičia sa môžu podeliť o skúsenosti a vzájomne si odporučiť odborníkov. Zariadenia vedia ponúknuť diagnostiku, špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, úzku spoluprácu s akademickou obcou, workshopy, aj iné prístupy, ako arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, výživové poradenstvo.

Posvietili sme si na autizmus

Napriek úsiliu o zvýšenie povedomia o autizme, v spoločnosti naďalej pretrvávajú niektoré zaužívané názory. Ľudský náhľad do problematiky života s touto poruchou prináša dokumentárny film Tak ďaleko, tak blízko z roku 2014, od režiséra Jara Vojteka, ktorý prišiel do našich kín 2. apríla pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme.

2. apríla tradične vyjadrujeme svoju podporu vysvietením domov a významných budov na modro. V Bratislave sme mohli v minulostiv ten deň vidieť modrý Bratislavský hrad, či Primaciálny palác.

Zdroje:

David Amaral, Geraldine. Dawson, and Daniel H. Geschwind. Autism spectrum disorders. Oxford University Press, New York, 2011.

Ostatníková et al. Autizmus z pohľadu neuropsychobiológie. Univerzita Komenského, Bratislava, 2010.

Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Daniela Ostatníková, Katarína Babinská, Dalibor Nakládal, and Fred L. Crane. Ubiquinol Improves Symptoms in Children with Autism. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2014:1–6, 2014.

Luke E. Taylor, Amy L. Swerdfeger, and Guy D. Eslick. Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine, 32(29):3623–3629, June 2014.

Autor študuje na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

1 odpovedí na “Autizmus: Diagnostika a možnosti doplnkovej liečby

Pridaj komentár