Kúpeľná liečba: Kedy máme na ňu nárok? Ako o ňu požiadať?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Pobyt v kúpeľoch dokáže uľaviť pri mnohých chronických ochoreniach. Vďaka tomu sa znižuje príjem liekov a skvalitňuje život pacienta.

V roku 2017 absolvovalo bezplatnú kúpeľnú liečbu vyše 168 000 ľudí.

Dospelí si najčastejšie liečili problémy pohybového aparátu, u detí dominovali ťažkosti s dýchacím systémom.

Kedy máte nárok na kúpeľnú starostlivosť?

Žiadosti o kúpeľnú liečbu musí predchádzať dlhodobá liečba u odborného lekára. Pacient nemôže dostať kúpele hneď po vzniku nejakého ochorenia. Najprv sa musia vyskúšať iné metódy liečby, a až potom vám ponúknu túto alternatívu.

Podmienkou však je, aby ste svoj stav konzultovali s odborníkom aspoň raz za pol roka a dodržiavali predpísanú liečbu. Druhou možnosťou je dlhodobá hospitalizácia s novým ochorením, alebo prekonanie operácie.

Dokedy po operácii musíte požiadať o kúpele?

Pacient má nárok na kúpele len po niektorých operačných zákrokoch. Tie sú uvedené v zozname indikácií. Prednosť majú ľudia, ktorí naďalej trpia zdravotnými komplikáciami.

Pri väčšine diagnóz majú pacienti nárok na kúpele do 6 mesiacov od zákroku. Samotnú žiadosť musia podať 6 týždňov pred uplynutím tejto doby.

Pacient môže uviesť aj kúpele, ktoré si vybral. Tu je podmienkou, aby kúpele spĺňali indikáciu, teda aby sa venovali ochoreniu, na ktoré sa lieči.

Ako často môžem chodiť do kúpeľov?

Keď chcete požiadať o bezplatnú kúpeľnú liečbu, pri chronických ochoreniach tak môžete urobiť 1x ročne. Pokiaľ išlo len o jednorazový problém, ako napríklad úraz alebo operáciu, máte nárok iba na 1 liečebný pobyt.

U koho mám požiadať o kúpele?

Primárne by ste sa mali obrátiť na svojho špecialistu. Ten má podrobné záznamy o vašej liečbe a poradí vám, na aký typ kúpeľov máte nárok. Odborník môže vypísať žiadosť bez toho, aby ste o tom oboznamovali všeobecného lekára.

O kúpele môže požiadať aj váš všeobecný lekár, ale ten sa musí oprieť o poznatky od kolegu – špecialistu. V žiadosti uvádza aj jeho meno.

Nemôžete teda zájsť za hocijakým lekárom a žiadať ho o kúpele len na základe údajov z vašej zdravotnej karty. Tlačivo vám môže vypísať iba taký lekár, u ktorého ste trvalým pacientom.

kúpeľná liečba skupina A
Zdroj foto: AdobeStock.com

Čo potrebujete na vypísanie žiadosti?

Všetky potrebné údaje musí vypísať lekár. Pri niektorých diagnózach treba doložiť aj dodatočné vyšetrenie, s ich zoznamom vás oboznámi daný odborník.

K žiadosti sa prikladá dokumentácia, ktorá presne mapuje vaše zdravotné problémy. Podpísanú žiadosť doručí pacient na pobočku svojej zdravotnej poisťovne.

Oznámenie o udelení kúpelnej liečby

Zdravotná poisťovňa má zákonom stanovených 30 dní na odpoveď na vašu žiadosť. O výsledku vás upovedomí prostredníctvom doporučeného listu. Poisťovňa môže žiadosť zamietnuť, alebo ju odobrí – s tým, že vám zároveň oznámi, či máte nárok na kúpeľnú liečbu kategórie A alebo B.

Vo svojom vyjadrení musí poisťovňa zdôvodniť toto rozhodnutie. Ak vám je pridelená kúpeľná liečba, oznámia vám aj konkrétne kúpele, kde ju podstúpite. Odtiaľ vám ešte pred nástupom prídu poštou ďalšie pokyny.

Kúpeľná liečba skupina A

Dostanete ju len pri niektorých chronických ochoreniach a po niektorých operáciách. Ubytovanie, strava, konzultácie s lekárom a procedúry, sú v tomto prípade bezplatné. Pacient uhrádza len denný kúpeľný poplatok, ktorý je do výšky 2 eurá denne.

Pokiaľ ste držiteľom preukazu ŤZP, ste oslobodení aj od tohto poplatku. Ak kúpele ponúkajú nejaké nadštandardné služby, ktoré nespadajú pod bezplatné liečenie, môžete si ich na mieste doplatiť.

Kúpeľná liečba skupina B

V tomto prípade poisťovňa hradí pacientom len samotnú kúpeľnú liečbu. Prepláca teda všetky konzultácie a procedúry, pacient si však musí hradiť náklady na ubytovanie a stravu.

V prípade, že bývate v blízkosti daných kúpeľov, môžete požiadať o ambulantnú liečbu. Do zariadenia potom budete dochádzať len na procedúry, a kúpele máte teda bezplatne.

kúpeľná liečba skupina B
Zdroj foto: AdobeStock.com

Samoplatcovia v kúpeľoch

Do kúpeľov sa môžete vybrať aj z vlastného rozhodnutia. Vtedy si však musíte hradiť celý pobyt sami. Pri samoplatcoch neplatia žiadne obmedzujúce kritériá. Pobyt môžu zopakovať niekoľkokrát ročne, takisto si sami určujú, ako dlho bude trvať. Samoplatcovia využívajú hlavne zvýhodnené balíčky.

Ako dlho trvá pobyt v kúpeľoch?

V prípade nároku na bezplatnú kúpeľnú liečbu z kategórií A a B, vám poisťovňa preplatí liečenie v trvaní 21 alebo 28 dní. Dĺžka liečebného pobytu závisí od konkrétnej diagnózy, resp. od pravidiel, ktorými sa riadia „vaše“ kúpele.

Aké mám povinnosti pred nástupom na kúpeľnú liečbu?

Pri nástupe do kúpeľov musíte doložiť správu o vašom aktuálnom zdravotnom stave. Pacient nemôže trpieť žiadnym infekčným alebo nákazlivým ochorením.

Toto potvrdenie nemôže byť staršie ako 14 dní, to znamená, že vyšetrenie môžete absolvovať pokojne v deň nástupu. Pokiaľ má pacient viac ako 70 rokov, musí absolvovať aj interné vyšetrenie.

Do kúpeľov si so sebou prineste potrebnú zdravotnú dokumentáciu, aby vám lekár správne určil procedúry.

Nastupujem počas kúpeľnej liečby na PN?

Pacient na kúpeľnej liečbe má nárok na pracovnú neschopnosť. Maródku mu v tomto prípade vypisuje lekár priamo v kúpeľoch. Práceneschopnosť trvá len počas trvania pobytu. Adresou zdržiavania sa, je adresa kúpeľov.

Nárok na PN vzniká rovnako pacientom z kategórie A aj B. V prípade, že ste do kúpeľov prišli ako samoplatcovia, nemáte nárok na maródku.

kúpeľná liečba počas PN
Zdroj foto: AdobeStock.com

Rodič ako sprievod dieťaťa v kúpeľoch

Pokiaľ ide do kúpeľnú liečbu dieťaťa, v niektorých prípadoch sa umožňuje aj sprievod rodiča. No keďže v zariadení majú školených vychovávateľov, táto výnimka sa udeľuje len niekedy. Vždy sa posudzuje samotná diagnóza, ale aj psychická vyzretosť dieťaťa.

Zvyčajne môže matka (alebo otec) doprevádzať dieťa do 3 rokov, potom sa už posudzuje každý prípad zvlášť. Rodič žiada o sprievod poisťovňu, kde je poistené jeho dieťa. Ak mu poisťovňa vyhovie, prepláca len náklady na ubytovanie.

Stravu a prípadné procedúry už uhrádza rodič. Matka (alebo otec) má nárok na PN, tú vypíše buď všeobecný lekár, alebo ošetrujúci lekár z kúpeľov.

Kedy zaniká nárok na kúpeľnú liečbu?

Po nástupe do kúpeľov musí pacient dodržiavať stanovené pravidlá. Ak ich viackrát poruší, lekári môžu predčasne ukončiť jeho pobyt.

Kúpeľný pacient musí v prvom rade pravidelne dochádzať na procedúry a spolupracovať s personálom. V čase liečby nesmie nadmerne užívať alkohol, pri niektorých diagnózach nesmie ani fajčiť.

Nárok na liečebný pobyt zaniká aj vtedy, ak pacient nenastúpil do kúpeľov. Pokiaľ neboli dôvodom vážne zdravotné problémy, ktoré zdokladuje lekárskym potvrdením, v blízkej dobe nebude mať nárok na získanie nového termínu.

Na koľko procedúr denne mám nárok?

Všetko závisí od zmluvnej dohody medzi kúpeľmi a poisťovňou. Zvyčajne sú to viac ako 2 procedúry denne, pričom nemusia byť indikované len na hlavné ochorenie, ktoré vás trápi. Pokiaľ v kúpeľoch liečia aj iné zdravotné ťažkosti, môžete dostať aj takúto liečbu.

Ak trebárs žena dostane kúpele na problémy pohybového aparátu, ale zároveň má aj gynekologické ťažkosti, môže dostať pár procedúr aj na ne. Do liečebných procedúr sa ráta aj pitný režim, kúpeľ v minerálnej vode, cvičenie a dýchanie zdravého ovzdušia.

kúpeľná liečba pohybové ústrojenstvo
Zdroj foto: AdobeStock.com

Kedy kúpeľná liečba nie je vhodná?

Poisťovňa môže zamietnuť žiadosť o kúpeľnú starostlivosť napriek tomu, že v istých ohľadoch pacient na ňu má nárok. Pri niektorých diagnózach by totiž kúpele nemohli poskytnúť všetky potrebné procedúry, prípadne by sa pacientov stav mohol zhoršiť.

Čo obvykle znemožňuje kúpeľnú liečbu:

 • tehotenstvo,
 • infekčné a prenosné ochorenie,
 • hĺbková trombóza, ktorú pacient prekonal pred menej ako 3 mesiacmi,
 • epilepsia – pokiaľ pacient nemá minimálne 3 mesiace obdobie bez záchvatov,
 • zhubné nádory, ktoré práve lieči lekár,
 • demencia,
 • únik moču a stolice,
 • otvorené a nehojace sa kožné rany,
 • veľmi vysoký krvný tlak,
 • závislosť od alkoholu a nikotínu,
 • ťažšie stavy cukrovky,
 • klinické príznaky obehového zlyhania,
 • akútne ochorenia.

Aké kúpele máme na Slovensku?

 • Bardejov – tráviace problémy, obehové ústrojenstvo, poruchy látkovej výmeny, onkologické choroby, choroby dýchacích ciest, ženské choroby, ťažkosti pohybového ústrojenstva.
 • Bojnice – problémy močových ciest a obličiek, choroby z povolania, ženské choroby.
 • Brusno – tráviace problémy, pohybové ústrojenstvo, obehové ústrojenstvo, problémy s látkovou výmenou, choroby z povolania.
 • Číž – obehové ústrojenstvo, kožné problémy, nervové a gynekologické ochorenia, poruchy látkovej výmeny, choroby z povolania.
 • Dudince – pohybové ústrojenstvo, kardiovaskulárne choroby, neurologické ochorenia.
 • Ľubovňa – tráviace problémy.
 • Kováčová – pohybové ústrojenstvo, tráviace ťažkosti, nervové ochorenia, poruchy látkovej výmeny, gynekologické ťažkosti, choroby močových ciest a obličiek.
 • Lúčky – gynekologické problémy, poruchy trávenia a pohybového ústrojenstva.
 • Lučivná – detské kúpele na dýchacie problémy.
 • Nimnica – tráviace a obehové ústrojenstvo, dýchacie cesty, ženské choroby, poruchy látkovej výmeny.
 • Nový Smokovec – problémy dýchacích ciest (okrem tuberkulózy), neurózy, psychické vyčerpanie, poruchy látkovej výmeny.
 • Piešťany – ťažkosti pohybového aparátu, reuma, nervové a detské ochorenia.
 • Rajecké Teplice – nervové a duševné choroby, poruchy pohybového ústrojenstva, choroby z povolania.
 • Sklené Teplice – nervové choroby a ťažkosti pohybového aparátu.
 • Sliač – kardiovaskulárne ťažkosti, obehové problémy, ženské choroby.
 • Smrdáky – kožné ochorenia, pohybový aparát.
 • Štós – dýchacie cesty, pohybový aparát, poruchy výživy.
 • Tatranská Kotlina – respiračné a srdcové choroby, dýchacie cesty, pohybové ústrojenstvo a poruchy látkovej výmeny.
 • Trenčianske Teplice – problémy s chrbticou, reuma, skleróza multiplex, neuralgie.
 • Turčianske Teplice – pohybové ústrojenstvo, problémy s močovými cestami a obličkami, tráviace a gynekologické problémy, nervové ochorenia.
 • Vyšné Ružbachy – srdcovo-cievne a duševné choroby, pohybové ústrojenstvo, dýchacie cesty, choroby z povolania, onkologické choroby, gynekologické ťažkosti.

Zdroje:

 • http://www.kupele.org,
 • https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost/kupelna-starostlivost.html,
 • http://kupele-sk.com/navrh-na-kupele/,
 • http://ask.sk,
 • http://www.kupelehs.sk/sk/rodicom.html
 • http://www.nczisk.sk/aktuality/Pages/Kupelna-liecba-v-SR-2017.aspx
 • https://www.union.sk/kupelna-starostlivost
 • https://www.dovera.sk/aktuality/a1056/najcastejsie-otazky-ku-kupelnej-liecbe
 • https://zivotseniora.sk/kupelna-liecba-hradena-poistovnou-1258

Pridaj komentár