Kúpele pre psychiatrických pacientov sú aj na Slovensku

Do kúpeľov sa dnes viete dostať dvomi spôsobmi – buď vás na kúpeľnú starostlivosť odporučí lekár (na základe diagnózy), alebo môžete ísť ako samoplatca. Kúpeľná liečba vás rozhodne vyjde lacnejšie, ak tam pôjdete cez zdravotnú poisťovňu. Dá sa na to opýtať lekára. Otázka znie, či sú dostupné, priechodné a vhodné aj pre slovenských pacientov, ktorí sa liečia u psychiatrov. Pozreli sme sa na to.

Psychiatrickí pacienti sú v „béčku“

Návrh sa vypisuje po intenzívnej psychiatrickej liečbe. Po nástupe na kúpeľnú liečbu vám lekár v kúpeľoch stanoví presný počet a načasovanie vašich procedúr, aby ste z pobytu vyťažili pre svoje zdravie maximum.

Indikácie pre kúpeľnú liečbu pre poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov, sú:

U poistencov, ktorí nedosiahli uvedený vek, nie sú duševné choroby definované.

Počíta sa s tým, že nemáte dlh na zdravotnom poistení, ste stabilizovaní, schopní prispôsobiť sa kúpeľnému režimu. Spadáte pod indikáciu B = zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Služby (pobyt na lôžku, strava) sú len sčasti hradené z verejného zdravotného poistenia. Ak máte nad 70 rokov, vyžaduje sa aj interné vyšetrenie. Invalidný dôchodok nie je prekážkou. Pokiaľ potrebujete sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, máte možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu.

Dĺžka pobytu

Liečebný pobyt v kúpeľoch trvá štandardne cca 3 týždne. Na Slovensku sú pre liečbu duševných porúch zmluvné, vyhradené a odporúčané:

Máte na kúpele nárok? Požiadajte o ne!

Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár-špecialista (váš zmluvný psychiater), alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých.

Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku, len na základe odporúčania lekára-špecialistu v príslušnom špecializovanom odbore, ak v indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť nie je uvedené inak.

Podstúpite psychiatrické vyšetrenie, s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré lekár uvedie v návrhu, nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Dobré a lepšie kúpele

Zdravotné poisťovne hodnotia kvalitu služieb kúpeľných domov. Zostavujú vlastné rebríčky kúpeľov, ktoré berú do úvahy pri ďalšom zazmluvňovaní.

Takto motivujú kúpele, aby zvyšovali svoju kvalitu – od ubytovania, cez služby, až po materiálové a technologické vybavenie.

Ubytovanie je rozdelené do niekoľkých kategórií, najluxusnejšie je na úrovni päťhviezdičkového hotela. Strava vo všetkých kúpeľoch má vyhovovať požiadavkám na modernú racionálnu kuchyňu s kvalitnými surovinami.

Na čo nezabudnúť

Do kúpeľov si určite pribaľte preukaz poistenca a oznámenie o schválení kúpeľnej liečby. Tiež zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate a požívate, a to v takom množstve, aby vám vystačili na celú dĺžku pobytu.

Nezabudnite ani na potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave, staré maximálne 14 dní (vystaví vám ho váš lekár). Toto potvrdenie predložíte pri vstupnej prehliadke do kúpeľov, do rúk ošetrujúcemu lekárovi. Mali by ste mať so sebou aj predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré vám zaslali kúpele.

Ak vám zmenia termín

Keď vám poskytovateľ (z objektívnych dôvodov) nemôže zabezpečiť kúpeľnú starostlivosť v stanovenom termíne, navrhne (po dohode s príslušnou zdravotnou poisťovňou) zmenu termínu nástupu. V indikácii B je pacient povinný nastúpiť na kúpeľnú liečbu najneskôr 3 týždne pred vypršaním ročnej lehoty (od vypísania kúpeľného návrhu).

Kontraindikácie pre nástup do kúpeľov

Kúpeľné návrhy v rozpore so zákonom, alebo medicínsky neopodstatnené, smie zdravotná poisťovňa v odôvodnených prípadoch zamietnuť. Kúpeľnú starostlivosť vám lekár pravdepodobne nenavrhne, ak ste práve po hospitalizácii, alebo máte:

Kontraindikáciami sú aj:

 • asociálne prejavy,
 • znížená komunikácia,
 • závislosti od návykových látok,
 • suicidálne (samovražedné) tendencie,
 • poruchy vedomia,
 • kardiorespiračná nedostatočnosť,
 • bolesti v kľude,
 • inkontinencia (únik moču),
 • rozvinutá demencia,
 • vysoký tlak,
 • tehotenstvo.

Účasť na kúpeľných procedúrach vyžaduje primeraný zdravotný stav, a vyslaný pacient nesmie nijako ohrozovať iných pacientov.

Opýtali sme sa pacientky po kúpeľoch

V praxi to prebieha takto:

Lekár – po bezplatnom vystavení návrhu na kúpeľnú liečbu – dá pacientovi tlačivo s prílohami. Pacient návrh podpíše, a odošle ho na adresu svojej poisťovne.

Poisťovňa má do 30 dní povinnosť odpovedať. V prípade schválenia, zašle pacientovi (normálnou poštou) návrh, aj so zoznamom adries kúpeľných zariadení, ktoré spadajú do jeho indikácie.

Na tieto zariadenia sa pacient môže obrátiť telefonicky alebo mailom, kvôli dohode o termíne nástupu. Neskôr im doručí schválenie návrhu z poisťovne. Kúpeľné zariadenie pacienta písomne upovedomí, že registruje jeho návrh, a uvedie termín nástupu a ostatné náležitosti.

Cena za kúpele

Kúpele majú rôzne ceny, ktoré pacient dopláca. Je to tak aj v rámci jedného kúpeľného zariadenia, ktoré má viacero liečebných domov rôznej cenovej kategórie za ubytovanie. Tieto informácie si treba vopred zistiť (skôr, než kúpeľný návrh zašlete).

Bežne sa dopláca 400 – 600 Eur za 3-týždňový pobyt so stravou a s ubytovaním. Treba rátať aj s kúpeľným poplatkom, cca 90 centov na deň, no ŤZP pacienti sú od tohto poplatku väčšinou oslobodení. Cestovné náklady vás tiež niečo vyjdú.

Na druhý deň od nástupu čakajte odber krvi a vyšetrenie moču. Do dvoch dní dostanete rozpis procedúr: kúpeľ v minerálnej vode, masáže, plávanie, zábaly, elektroliečba, muzikoterapia, psychoterapia atď.

Redakčne spracované: Ján Mútala

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár