Dôvera skracuje schvaľovanie kúpeľov a pomôcok na minimum

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Elektronické predpisovanie pomôcok, na ktoré treba súhlas poisťovne, a elektronické predpisovanie kúpeľov ušetrí pacientom celé dni čakania.

Z piatich až desiatich dní sa ich schvaľovanie skráti na minimum. Pacienti sa dozvedia verdikt zdravotnej poisťovne ihneď v ambulancii lekára, resp. do 24 hodín. Osem rokov po tom, ako Dôvera vymyslela eRecept, opäť posúvame elektronizáciu v zdravotníctve ďalej.

S lekármi aj s kúpeľnými zariadeniami sme sa dohodli na modernejšom, jednoduchšom a rýchlejšom spôsobe schvaľovania kúpeľných návrhov. Okrem iného sa tým zvýši ochrana osobných údajov poistencov a výber konkrétneho kúpeľného zariadenia i termín nástupu bude mať pacient čisto vo svojich rukách,“ zdôraznil Marian Faktor, člen predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera.

Stačí, keď mu lekár vystaví kúpeľný návrh elektronicky. Systém mu poradí, aké údaje je potrebné uviesť a upozorní ho na chyby. Vďaka tomu prebehne vypísanie návrhu, jeho doručenie do poisťovne a schválenie za 24 hodín. Keďže lekár už nebude musieť s návrhom posielať aj rôzne prílohy, odpadáva jeden z doterajších dôvodov neschválenia návrhu (chýbajúce prílohy).

Samotný čas vypísania kúpeľného návrhu sa lekárovi skráti zo 45 na 10 minút. Administratíva mu tak zaberie oveľa menej času. Zostane mu ho viac na pacienta.

Ako sa dostať do kúpeľov bez čakania

  • Lekár vyplní a odošle návrh na kúpeľnú liečbu cez web DôveraLekárom.
  • Návrh posúdime do 24 hodín.
  • Po schválení liečby sa s poistencom spojíme e-mailom, telefónom alebo klasickým listom – podľa toho, aký kontakt nám na seba uviedol.
  • Ak máme číslo na mobilný telefón, pošleme mu sms s informáciou o schválení návrhu a o tom, že podrobné inštrukcie nájde vo svojej Elektronickej pobočke.
  • Ak máme e-mailovú adresu, pošleme mu e-mail s informáciou o schválení návrhu a o tom, že podrobné inštrukcie nájde vo svojej Elektronickej pobočke.
  • Ak na vás nemáme mobil ani e-mail, pošleme vám klasický list s informáciou o schválení návrhu, s rezervačným kódom, zoznamom kúpeľných zariadení a s potrebnými inštrukciami.
  • Zo zoznamu kúpeľných zariadení, ktorý poistencovi pošleme, si sám vyberie, kam chce ísť. Zároveň si sám s kúpeľmi dohodne, kedy by mu vyhovoval termín nástupu. V zozname nájde telefonický aj elektronický kontakt na všetky príslušné kúpeľné zariadenia.
  • Pri rezervácii uvedie špeciálny rezervačný kód, ktorý mu pridelíme a priložíme k zoznamu kúpeľných zariadení.

Nový spôsob schvaľovania kúpeľných návrhov lepšie chráni osobné údaje poistenca. Jeho zdravotnú dokumentáciu už do kúpeľov totiž nezasielame my, ale ak bude potrebná, prinesie si ju so sebou do kúpeľov sám. Vydá mu ju všeobecný lekár, ktorého musíte navštíviť nie skôr ako 14 dní pred nástupom do kúpeľov. Tak ako doteraz, on musí potvrdiť, že vašej kúpeľnej liečbe nebránia žiadne zdravotné okolnosti (kontraindikácie).

eRecept už aj pre pomôcky, ktoré musí vopred schváliť poisťovňa

Poistenci Dôvery sú zároveň jediní, ktorým môže lekár predpísať elektronicky aj takú pomôcku, ktorú musí vopred schváliť zdravotná poisťovňa. Namiesto piatich až desiatich dní čakania na schválenie ju môžu mať ihneď.

Lekári vedia predpísať vybrané pomôcky online tak, že ich schválenie zdravotnou poisťovňou prebehne spolu s predpisom ihneď a pacient s lekárom sa v okamihu dozvedia výsledok. Teda či poisťovňa predpísanú pomôcku schválila alebo nie. Z ambulancie tak pacienti môžu ísť priamo do výdajne zdravotníckych pomôcok.

Predpisovanie a schvaľovanie sme zlúčili do jedného kroku a zahrnuli sme ho do eReceptu. Vďaka tomu sa o schválení alebo neschválení pomôcky dozvedia lekár a pacient ihneď pri jej predpise,“ potvrdil Marian Faktor.

Po odoslaní eReceptu sa lekár i pacient okamžite dozvedia, či sme návrh na vopred schvaľovanú pomôcku schválili alebo neschválili. Pri schválení bude dokončená preskripcia a pacient môže ísť rovno do výdajne. Pri neschválení bude preskripcia odmietnutá, pričom poisťovňa lekárovi hneď aj uvedie dôvody.

Bez tlačív a lekárskych správ

Dôvera je prvou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorá takto vychádza v ústrety pacientom. Pacienti poistení v Dôvere už nemusia chodiť na pobočku ani na poštu s papierovou žiadosťou o schválenie. A ani lekári už nám už nemusia dokladať  tlačivá či kópie lekárskych správ.

O zjednodušenie elektronického predpisovania pomôcok nás žiadali samotní lekári. Hľadali sme spôsob, ako im vyhovieť, a tešia nás ich pozitívne ohlasy,“ uzatvára Marian Faktor.

 

Bratislava, 24. novembra 2022

Pridaj komentár