Cievna mozgová príhoda

garant podstránky:
MUDr. Ester Točíková, MBA

Mini CMP: Predzvesť veľkej CMP? Aké sú príznaky TIA?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Pod medzinárodnou skratkou TIA (Transient ischemic attack) sa ukrýva prechodný ischemický záchvat, nazývaný aj mini CMP (malá cievna mozgová príhoda), alebo mini-mŕtvica.

Mini CMP sa príznakmi podobá „veľkej“ cievnej mozgovej príhode, s tým rozdielom, že mini CMP trvá krátko, jej príznaky sú prechodnénezanechávajú žiadne trvalé následky.

Napriek tomu, že mini-mŕtvica nevedie k trvalému neurologickému poškodeniu, tento stav by sme mali brať vážne. Prečo? Pretože mini CMP môže byť predzvesťou  „veľkej“ cievnej mozgovej príhody.

Výstražná mozgová príhoda

Lekári často označujú mini-mŕtvicu ako výstražnú mozgovú príhodu – ako znamenie, že človek by mal vo svojom živote niečo zmeniť. Ale keďže príznaky mini-mŕtvice rýchlo zaniknú, väčšina ľudí ani nevyhľadá lekársku pomoc. Ľudia veľakrát tento prechodný stav bagatelizujú s tým, že išlo o následok stresu, únavy, či nedostatku tekutín alebo jedla.

Príznaky TIA (mini-mŕtvice)

TIA môže mať rôzne príznaky, v závislosti od toho, ktorá časť mozgu je nedostatočnou výživou ovplyvnená. Odborníci zhrnuli hlavné a najčastejšie symptómy TIA do skratky FAST: Face, Arms, Speech, Time – tvár, ruky, reč a čas.

 1. Tvár: Pokles tváre na jednej strane, pretože niektoré svaly sú ochrnuté. Najčastejšie to vidno na okolí oka a kútika úst. Postihnutý ich nevie ovládať, oko nedovrie, nevie sa usmiať.
 2. Ruky: Slabosť, nešikovnosť alebo necitlivosť v rukách, porucha ich pohyblivosti, zvyčajne na jednej strane tela. Človek nedokáže predpažiť alebo zdvihnúť ruky.
 3. Reč: Reč môže byť horšie zrozumiteľná, alebo nezmyselná.
 4. Čas: Už vtedy, keď je prítomný iba jeden z týchto príznakov, treba vytočiť číslo záchrannej služby.

Ďalšie príznaky mini CMP:

 • ťažkosti s artikuláciou a vyjadrovaním, alebo s pochopením toho, o čom hovoria ostatní,
 • problémy s prehĺtaním,
 • závrat,
 • silná bolesť hlavy,
 • porucha pohyblivosti končatín, porucha rovnováhy a chôdze,
 • necitlivosť alebo slabosť na jednej strane tela,
 • zmena vedomia (v závažných prípadoch).

Ak na sebe spozorujete niektorý z príznakov, alebo ste toho svedkom u inej osoby, okamžite privolajte lekársku pomoc. Niekedy je ťažké, privolať si pomoc sám, rozhodne sa však o to pokúste. Radšej volajte sanitku, ako kamarátov alebo blízkych.

TIA CMP
Zdroj foto: AdobeStock.com

Prečo vzniká TIA?

Prechodný ischemický záchvat môžeme opísať ako stav, keď je mozog dočasne odstavený od kyslíka. Krv je do mozgu privádzaná 4 veľkými tepnami, ktoré sa rozvetvujú na množstvo menších ciev. Ak sa prechodne zablokuje jedna z menších ciev, môže nastať TIA.

Aj veľká prívodná tepna sa môže rôznymi chorobnými zmenami zúžiť natoľko, že ňou dočasne nepreteká dostatok krvi na to, aby bol mozog adekvátne vyživovaný. Aké chorobné stavy môžu spôsobiť prechodné nedokrvenie mozgu?

Ateroskleróza

Ateroskleróza znamená nános na vnútorných stenách ciev. Zvyčajne za to môže zlý cholesterol, nekvalitná strava a pod. Vnútri ciev sa začnú vytvárať mastné usadeniny, ktoré tvrdnú a znižujú pružnosť ciev. Prietok krvi cez tieto zúžené miesta sa postupne niekoľkonásobne zhoršuje. Prietok krvi zúženou cievou sa môže na prechodnú dobu spomaliť tak, že časť mozgu nie je zásobená kyslíkom a vzniká TIA.

Krvná zrazenina

Krvné zrazeniny sú veľmi častou príčinou narušenia dodávky krvi do mozgu. Krvné zrazeniny vznikajú pri rôznych chorobných stavoch. K najčastejším patrí fibrilácia predsiení srdca, ale aj iné ochorenia srdca, poruchy krvnej zrážanlivosti, infekčné ochorenia atď.

Koľko trvá TIA?

Príznaky TIA by mali vymiznúť do 24 hodín od vzniku. Niekedy trvajú podstatne kratšie, napríklad len pár minút, potom sa dostatočné krvné zásobenie mozgu samo upraví.  V žiadnom prípade však netreba čakať, kedy a či príznaky ustúpia! Laik nevie rozlíšiť, či ide o mini-mŕtvicu, alebo o CMP!

Problematické je hlavne to, že 1015 % pacientov, ktorí prekonali TIA, do 3 mesiacov po prekonaní TIA utrpia „veľkú“ CMP. Ak je prechodný ischemický záchvat správne diagnostikovaný a včas liečený, riziko CMP je výrazne nižšie. To je dôvod, prečo treba každú CMP diagnostikovať, teda aj tú „mini“.

Ktoré zdravotné stavy sa podobajú na TIA?

V niektorých prípadoch ťažko rozpoznať, či ide naozaj o mini CMP, alebo o príznaky iného ochorenia. Podobné symptómy môže vyvolať napríklad nízka hladina cukrukrvi, alebo migréna. Preto by malo byť každé podozrenie na TIA vyšetrené lekárom, ktorý vie rozlíšiť, aký je charakter a pôvod prebiehajúceho ochorenia a zaistiť vhodnú pomoc.

Rizikové faktory TIA

Ako pri mnohých iných ochoreniach, aj pri TIA rozlišujeme dva druhy rizikových faktorov – tie, ktoré sa nedajú ovplyvniť, a tie, ktoré ovplyvniť môžeme.

Rizikové faktory, ktoré neovplyvníte:

 • rodinná záťaž – výskyt mŕtvice alebo TIA v rodine,
 • vek nad 55 rokov,
 • pohlavie – muži majú o niečo vyššie riziko TIA,
 • etnický pôvod – najvyššie riziko TIA majú Afričania.
TIA mini CMP
Zdroj foto: AdobeStock.com

Rizikové faktory, ktoré môžeme ovplyvniť:

 • fajčenie,
 • sedavý spôsob života,
 • vyššia telesná hmotnosť ,
 • pravidelné pitie väčšieho množstva alkoholu,
 • nelegálne drogy – napríklad kokaín môže zvýšiť riziko CMP alebo TIA, ak sa užíva často,
 • nevhodná strava – ak konzumujete priveľa nezdravých tukov a/alebo soli,
 • vysoké hladiny cholesterolu v krvi,
 • zvýšená hladina homocysteínu v krvi,
 • vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia karotickej artérie,
 • cukrovka – cukrovkári majú vyššiu pravdepodobnosť aterosklerózy.

Liečba TIA

Ak sa potvrdí, že ste prekonali TIA, dostanete lieky, ktoré znižujú riziko tvorby krvných zrazenín. Ďalšia konkrétna terapia závisí od toho, aká bola príčina TIA. Lekári vám napríklad môžu zabezpečiť liečbu srdcového ochorenia, odporučiť operáciu zúženej cievy atď. Vždy vám však odporučia vhodný životný štýl, zdravú a pestrú stravu, dostatok pohybu a zníženie úrovne stresu.

Cieľom liečby TIA je prevencia – zabránenie vzniku ďalších mozgových príhod. U všetkých ľudí, ktorí prekonali TIA, musia byť v pravidelných intervaloch sledované rizikové parametre, ktoré k vzniku TIA viedli.

Pokiaľ sa rizikové parametre držia pod kontrolou a životospráva sa dostatočne upraví, minimalizuje sa riziko možnosti prekonania CMP v budúcnosti. Správne vykonaná prevencia preto zachraňuje zdravie, sebestačnosť, aj životy ľudí.

Zdroje:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/164038.php

http://www.stroke.org/understand-stroke/what-stroke/what-tia

https://www.healthline.com/health/stroke/signs-symptoms-tia-mini-stroke

https://www.webmd.com/stroke/news/20100415/can-you-recognize-symptoms-of-minor-stroke

https://www.express.co.uk/life-style/health/1015103/mini-stroke-symptoms-signs-michael-johnson-tia

https://www.medicinenet.com/11_signs_and_symptoms_of_stroke/article.htm

https://www.medicinenet.com/stroke_vs_mini-stroke_tia_comparison/article.htm

Pridaj komentár