Cievna mozgová príhoda

garant podstránky:
MUDr. Ester Točíková, MBA

Hemoragická CMP: Cievna mozgová príhoda spôsobená krvácaním

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Menej častým typom cievnej mozgovej príhody je hemoragická CMP. Približne 13 % pacientov postihne tento typ cievnej mozgovej príhody.

Hemoragickú cievnu mozgovú príhodu zjednodušene voláme krvácanie do mozgu.

Najčastejšou príčinou krvácania do mozgu je prasknutie cievy pri vysokom krvnom tlaku.

Menej často bývajú zdrojom krvácania sú výdute (aneuryzmy) v tepnách. Ďalej sú to arteriovenózne  malformácie, nádory krvných ciev, či rôzne iné cievne vady a krvácavé choroby, alebo zranenia.

Najčastejšou priamou príčinou prasknutia cievnej steny je vysoký krvný tlak. Krvácanie do mozgu môže vzniknúť aj ako komplikácia antikoagulačnej liečby (liečby vysokej krvnej zrážanlivosti).

Čo je to aneuryzma (výduť) cievy?

Aneuryzma je slabé (tenké) miesto v stene tepny, ktoré má podobu vydutiny. Vznikne na časti cievy, ktorá je poškodená arteriosklerózou, stenčuje sa a pod vplyvom krvného tlaku sa vydúva. Pod náporom vysokého krvného tlaku, alebo pri úraze hlavy, môže prasknúť. Následne uniká do mozgu krv.

Tieto slabé miesta, na ktorých sa vytvárajú aneuryzmy, sú niekedy prítomné už pri narodení. Môžu spôsobovať aj niektoré neurologické problémy, najčastejšie kvôli tlaku na mozgové tkanivo, ale vo väčšine prípadov sú klinické nemé (nespôsobujú žiadne problémy).

Arteriovenózna malformácia

Tento zložitý výraz znamená abnormálne prepojenie tepienžíl. Abnormalita spočíva v tom, že medzi  tepnami a žilami chýbajú kapiláry, cez ktoré je mozog vyživovaný.

Malformácia vyzerá ako spleť viacerých tepien a žíl. Môže sa vytvoriť kdekoľvek v tele, vrátane mozgu. Spleť býva prítomná už pri narodení. Ak je arteriovenózna malformácia umiestnená v mozgu a steny krvných ciev sa roztrhnú, nastáva hemoragická cievna mozgová príhoda.

Takáto malformácia často spôsobuje rôzne neurologické príznaky. Keď sa pátra po príčine týchto príznakov, malformácia môže byť včas odhalená a chirurgickými postupmi liečená.

hemoragická-CMP-Arteriovenózna-malformácia
Zdroj foto: AdobeStock.com

Aké sú príznaky hemoragickej CMP?

Keď sa kyslík a živiny nedostávajú tam, kde ich potrebujeme, prejavy sú podobné, ako pri ischemickej cievnej mozgovej príhody. Navyše, krvná zrazenina stláča okolité štruktúry, ktoré nemajú dostatočné krvné zásobenie – trpia nedostatkom.

Viazne aj odvádzanie splodín, ktoré sa hromadia, a tkanivo opúcha. Krvácanie sa môže prevaliť aj do mozgových komôr, čo je veľmi vážny stav. Čím skoršie dôjde k lekárskemu ošetreniu, tým vyššie sú šance na zotavenie.

Príznaky krvácania do mozgu sa môžu rozvíjať pomaly, aj niekoľko dní, alebo sa príhoda rozvíja rýchlo. Kvalita príznakov závisí od toho, ktoré miesto v mozgu je postihnuté. Vo všeobecnosti platí, že nasledujúce príznaky sú takmer vždy prítomné:

 • trvalá, alebo prechodná strata vedomia,
 • nevoľnosť, zvracanie,
 • náhla, prudká bolesť hlavy,
 • slabosť alebo znecitlivenie tváre, nohy alebo ramena (na jednej strane tela),
 • padúcnicové (epileptické) záchvaty,
 • závrat,
 • strata rovnováhy,
 • problémy s rečou alebo prehĺtaním,
 • zmätenosť alebo dezorientácia.

Diagnostika hemoragickej CMP

Diagnostika zahŕňa anamnézu, klinické vyšetrenie (neurológom), CT alebo MR vyšetrenie. Na zobrazenie miesta krvácania možno urobiť angiografiu mozgových ciev. Tieto vyšetrenia sa dopĺňajú podrobnými vyšetreniami zloženia krvi, a tiež vyšetreniami krvi, zameranými na krvácavé stavy.

Liečba hemoragickej CMP

Najdôležitejšie je, aby sme čo najskôr vyhľadali odbornú pomoc. Pri krvácaní do mozgu (v rozvíjajúcom sa štádiu) je predovšetkým nutné zabrániť vzniku vnútrolebečného pretlaku.

Hlava postihnutého sa obvykle zdvíha do polohy 30° nad podložku, podávame lieky proti opuchu mozgového tkaniva. Upravuje sa vysoký krvný tlak, normalizuje sa stupeň krvácavosti a zrážanlivosti krvi.

Konzervatívna alebo chirurgická liečba

Ďalšia liečba môže byť konzervatívna (liekmi), alebo chirurgická. Konzervatívna liečba sa volí vtedy, ak je krvácanie malé a podarilo sa ho dostať pod kontrolu. Chirurgicky liečime pacient vtedy, ak je krvácanie rozsiahle, postupujúce, keď treba liečiť aneuryzmu, alebo arteriovenóznu malformáciu a podobne.

Nie u všetkých veľkých mozgových krvácaní je chirurgický zákrok možný. Vhodnosť chirurgického zásahu posudzuje tím špecialistov podľa:

 • miesta krvácania,
 • rozsahu krvácania,
 • stavu pacienta,
 • ďalších odborných kritérií.
hemoragická-CMP-aneuryzma-cievy
Zdroj foto: AdobeStock.com

Aké sú šance na zotavenie?

Všetko závisí od toho, ako rýchlo bola vyhľadaná zdravotná pomoc, aké intenzívne bolo krvácanie a ako veľmi bol poškodený mozog. Hlavným cieľom terapie je obnovenie čo najväčšieho počtu poškodených mozgových funkcií.

To, či a do akej miery sa to podarí, sa vopred nedá presne odhadnúť. Zotavenie môže trvať mesiace, ale v niektorých prípadoch celé roky. Sú ľudia, ktorí sa po CMP musia naučiť odznova hovoriť, chodiť, zvládať jemnú motoriku a iné zručnosti, ktoré kedysi ovládali.

Hlavným liečebným prostriedkom je rehabilitácia, ktorá musí byť odborne usmerňovaná a dlhodobá. Reč možno obnoviť pomocou logopédie, niekedy je potrebná aj psychologická starostlivosť.

Pacient a jeho príbuzní musia byť podrobne informovaní o zdravotných pomôckach, na ktoré má zo zdravotného poistenia nárok (barle, invalidný vozík, izbové WC, rôzne pomôcky do kúpeľne atd.), a tiež o možnostiach kúpeľnej liečby.

Prevencia cievnej mozgovej príhody

Pri stavoch, ako je cievna mozgová príhoda, nie je nič dôležitejšie, ako prevencia. Ak ste mali mozgovú príhodu v rodine, alebo ak trpíte ochoreniami, ktoré zvyšujú riziko CMP, mali by ste dbať o pravidelné kontroly rizikových faktorov.

Keďže najčastejšou príčinou CMP je vysoký krvný tlak, pravidelné meranie tlaku je samozrejmosťou. Ak sa na vysoký tlak už liečite, dodržujte liečbu a opäť sledujte vývoj tlaku. Pri väčších výkyvoch vyhľadajte lekára a poraďte sa o zmene liečby, alebo jej doplnení.

Pokiaľ trpíte na poruchy krvnej zrážanlivosti, alebo beriete lieky ovplyvňujúce krvnú zrážanlivosť, krv musí byť pravidelne kontrolovaná, mali by ste tiež ovládať diétne opatrenia.

Niektoré faktory môžete ovplyvniť

Nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie, nezdravá strava, nedostatok pohybu a prípadne užívanie drogy, zvyšujú riziko cievnej mozgovej príhody. Dôležité je tiež vedieť, že lieky na riedenie krvi znižujú riziko vzniku ischemickej cievnej mozgovej príhody, no môžu zvýšiť riziko krvácania do mozgu. Preto ich užívajte len vtedy, keď to nariadil lekár.

Zdroje:

https://strokefoundation.org.au/About-Stroke/Types-of-stroke/Haemorrhagic-stroke-bleed-in-the-brain

https://www.healthline.com/health/hemorrhagic-stroke#prevention

http://www.stroke.org/understand-stroke/what-stroke/hemorrhagic-stroke

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1512209/

Pridaj komentár