Chlór: Dezinfikuje, ale aj ohrozuje. Čo dobré nám priniesol?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Chlór zachraňuje životy už viac ako 100 rokov.

Môže nám však uškodiť, ak je ho priveľa.

Túto chemikáliu sme začali používať na ochranu pred veľkými infekčnými pliagami – cholerou a týfusom.

Má totiž unikátnu vlastnosť – ničí vírusy, baktérienebezpečné mikroorganizmy, prenášané vodou.

Aj keď zohral v ľudskej histórii hlavne pozitívnu úlohu, dnes čoraz častejšie počúvame o jeho negatívach.

Je to však opodstatnené?

Kedy môže byť chlór nebezpečný?

Na čo sa používa chlór?

V kvapalnej a tuhej forme je silným bieliacim, oxidačným a dezinfekčným činidlom – preto sa používa v dezinfekčných prostriedkoch. Najdôležitejšiu úlohu však zohráva pri čistení pitnej a bazénovej vody.

Koncentrácia chlóru vo verejnej pitnej vode je za bežných okolností nízkabezpečná, teda nepoškodzuje naše zdravie. Samozrejme, pitná voda musí byť pravidelne kontrolovaná, aj riadne označovaná.

Chlór odstraňuje:

 • nepríjemné zápachychute vo vode.
 • slizové baktérie, plesneriasy – tie bežne rastú v nádržiach s pitnou vodou (aj na stenách vodovodov),
 • chemické zlúčeniny, ktoré bránia dezinfekcii,
 • železo a mangán zo surovej vody.

Kedy je bezpečný a kedy nie?

V priemysle sa táto chemikália používa hlavne vo forme stlačeného plynu. Ak by sa takýto chlór uvoľnil do vzduchu, uškodil by nielen ľuďom, ale i zvieratám. Viac ako storočné skúseností však viedli k bezpečnému zaobchádzaniu s chlórom. Zložitejšia je jeho preprava – aj preto sa občas dozvedáme o únikoch.

Pri izbovej teplote je chlór plynom. Má žlto-zelenú farbu a štipľavý, dráždivý zápach (podobný bielidlu). Skladuje sa pod tlakom (v nádobách) a prepravuje v kvapalnej forme. Hoci nie je ľahko horľavý, v kombinácii s inými látkami vznikne výbušná zlúčenina.

V plynnom skupenstve je 2,5x ťažší ako vzduch. Je mimoriadne jedovatý a má výrazný, nepríjemný dusivý zápach. Bol použitý ako zbraň v 1. svetovej vojne.

Ako chlór ovplyvňuje ľudské zdravie?

Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pracovníkom v priemyselných odvetviach. Vo fabrikách sa chlór používa pri výrobe papierových produktov, farbív, potravín, insekticídov, farieb, ropných produktov, plastov, liekov, textilu, rozpúšťadiel – teda prakticky všade.

Ak ste sa naľakali, že vám pri užívaní týchto výrobkov niečo hrozí, môžete byť pokojní. Chlór je nebezpečný vtedy, ak sa uvoľní do vzduchu, vody alebo pôdy. Dôležité je aj množstvo, dĺžka a frekvencia pôsobenia, či zdravotný stav osoby.

Chlór preniká do tela 3 spôsobmi:

 1. vdýchnutím kontaminovaného vzduchu,
 2. konzumáciou kontaminovaného jedla/vody,
 3. kontaktom s pokožkou alebo očami.

Ako sa správa chlór v tele?

Keď sa chlór dostane do nášho tela, využíva „našuvodu, aby vytváral kyseliny. Tieto sú žieravé a poškodzujú bunky.

Najnebezpečnejšie je vdýchnutie plynného chlóru. Zhoršenie stavu si všimnete do niekoľkých minút, či sekúnd.

Najčastejšie príznaky podráždenia chlórom:

Pri vdýchnutí väčšieho množstva chemikálie sa v pľúcach nahromadí tekutina, čo poznáme pod názvom pľúcny edém. Tento stav vzniká do niekoľkých hodín po vdýchnutí. Fyzický kontakt so stlačeným tekutým chlórom zas spôsobuje omrzliny.

chlor-v-bazéne
Zdroj foto: AdobeStock.com

Chlór v bazénoch

Či ste na kúpalisku/plavárni, alebo v aquaparku, cítite typický pach dezinfekcie. Chlór je tu nevyhnutnou ochranou – likviduje škodlivé mikroorganizmy vo vode, kde sa kúpe mnoho ľudí. Neznamená to však, že chlór z bazénov nás nemôže podráždiť.

Do chlórovaných bazénov preto noste plavecké okuliare, či plavecké čiapky. Poučte svoje deti, aby neprehĺtali chlórovanú vodu. Deti sú citlivejšie, a ak budú „piť“ takúto vodu niekoľko hodín, môže dôjsť až k otrave.

Nie je to chlór, čo cítime

Paradoxné je, že ten typický pach, ktorý považujeme za chlór, nie je vlastne chlór. Je to zlúčenina, nazývaná trichlóramín. Vzniká, keď chlór reaguje s močompotom.

Takže to, čo považujeme za prechlórovaný bazén, je len reakciou vody na ľudí, ktorí do nej vošli spotení, prípadne v nej močia. To sa najčastejšie deje v detských bazénoch.

chlor-vo-vode
Zdroj foto: AdobeStock.com

Nadmerne chlórovaný bazén

Po dlhšom kúpaní v chlórovanom bazéne máme spravidla podráždené oči, vysušené vlasy, i pokožku. Napríklad farbené vlasy získajú zelený odtieň. Priveľa chlóru vo vode ešte neznamená, že niečo z neho unikne aj do vzduchu. Ak sa to výnimočne stane, plavci majú krátkodobé, nevýrazné problémy s dýchaním.

Po kúpaní v bazéne sa osprchujte, umyte si aj vlasy. Preperte si plavky – ak nie v práčke, tak aspoň pod silným prúdom vody. Pokožku si ošetrite hydratačným krémom alebo prírodným olejom.

Boli ste v prostredí, kde došlo k uvoľneniu chlóru do vzduchu?

Ak máte podozrenie, dokonca istotu, že ste sa ocitli v priestore, kde unikal do vzduchu chlór, držte sa týchto 5 krokov:

 1. Čo najskôr odíďte z kontaminovanej oblasti – ideálne riešenie.
 2. Počúvajte výzvy pohotovostných koordinátorov – držte sa evakuačného plánu. Ak sa chlór šíri zvonku, nájdite si úkryt – najlepšie doma (ak je to možné). Zatvorte a zamknite všetky dvereokná. Vypnite klimatizáciu, ventilátory a ohrievače, zatvorte krb.
 3. Prezlečte sa. Oblečenie si neprevliekajte cez hlavu – pri silnej kontaminácii ho roztrhnite, a tak vyzlečte. Oblečenie vložte do plastového vrecka a pevne uzavrite. Vrece odložte, kým nedostanete pokyn na jeho likvidáciu.
 4. Rýchlo si umyte pokožkuvlasy, a to väčším množstvom tečúcej vody. Použite aj mydlo. Vypláchnite si oči. Ak nosíte kontaktné šošovky, zlikvidujte ich. Ak okuliare, umyte ich mydlom a vodou.
 5. Ak máte zdravotné problémy, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Otrava chlórom: Ako sa z nej vyliečite?

Najdôležitejším krokom je očista silným množstvom vody, aby ste sa zbavili zvyškov chlóru. Neexistuje žiaden „protijed“ na otravu touto chemikáliou, ale väčšina pacientov sa plne zotaví.

Silné podráždenie očí alebo dýchacích ciest, ťažkosti s dýchaním, kašeľ, či edém pľúc, to všetko vyžaduje nemocničnú starostlivosť. Lekári na posúdenie stavu použijú (podľa potreby):

 • EKG,
 • RTG hrude,
 • bronchoskopiu,
 • endoskopiu.

Treba na zistenie otravy testy?

Diagnostika zvyčajne nie je zložitá – netreba žiadne laboratórne testy. Prečo? Pretože ak ste naozaj boli vystavení škodlivému množstvu chlóru, hneď si to všimnete – podľa nepríjemného zápachu, podráždenia tela, očí, nosa, hrdla, zhoršeného dýchania a pod.

Ako chlór vplýva na životné prostredie?

Vzhľadom na to, že chlór reaguje s inými chemikáliami iba vo vzduchu či vo vode, nie je pravdepodobné, že by sa „pohyboval“ po zemi, a potom vstúpil do podzemných vôd. Pravdepodobne sa neukladá ani v rastlinách, či v živočíchoch.

Laboratórne štúdie však ukazujú, že ak sa zvieratá dostanú opakovane do kontaktu s chlórom vo vzduchu, ovplyvní to ich imunitný systém, krvný obehdýchanie (podobne ako u ľudí). Ďalšie štúdie pokračujú.

chlor-v-ludskom-tele
Zdroj foto: AdobeStock.com

Dá sa chlór niečím nahradiť?

Dnes už existujú alternatívne spôsoby ošetrenia vody, napríklad pomocou ozónu alebo ultrafialového žiarenia. Podľa stránky greenbiz.com však ani jedna z týchto alternatív nedokáže plne nahradiť chlór, keďže nezabezpečuje nepretržitú dezinfekciu v celom systéme.

Keď si uvedomíme, koľko ľudí vo svete nemá prístup k pitnej vode, kde chýba aj najzákladnejšia hygiena, je jasné, že o chlóre budeme ešte dlho počúvať.

Kto prvý objavil chlór?

Chlór objavil v roku 1774 Carl Wilhelm Scheele. Švéd sa však mylne domnieval, že ide o zlúčeninu s kyslíkom. Fakt, že ide o prvok, upresnil Angličan Humphry Davy v roku 1818.

Zdroje:

 • https://www.greenbiz.com/article/chlorine-protecting-human-health-more-century
 • https://www.lenntech.com/periodic/elements/cl.htm
 • https://www.health.ny.gov/environmental/emergency/chemical_terrorism/chlorine_general.htm
 • http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=200&tid=36
 • http://www.atsdr.cdc.gov/mmg/mmg.asp?id=198&tid=36
 • http://www.bt.cdc.gov/agent/agentlistchem.asp
 • https://www.livescience.com/62801-how-chlorine-affects-skin-hair-eyes.html
 • https://www.mirror.co.uk/lifestyle/health/bad-effects-chlorine-human-body-10935410
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4351252/
 • http://www.bioray.com/content/Chlorine.pdf
 • https://www.medicalnewstoday.com/articles/323700.php

Pridaj komentár