Cholera: Je to choroba minulosti, alebo sa jej musíme obávať?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Cholera je popri more ďalším infekčným ochorením, ktoré sa dá nazvať masovým vrahom.

Cholera je mimoriadne nebezpečná, keďže má veľmi náhly nástup – dokáže zabiť v priebehu niekoľkých hodín od prvých príznakov.

Možno vás prekvapí, že aj dnešnom svete zomierajú ľudia na choleru. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa týmto akútnym hnačkovým ochorením nakazia 1,34 milióny ľudí ročne, z toho desiatky tisíc umierajú.

Cholera v minulosti

Cholera sa po celom svete masívne rozšírila v 19. storočí, a to z nádrže na rieke Ganga v Indii. Nasledovalo 6 ťažkých pandémií, ktoré zabili milióny ľudí na všetkých kontinentoch sveta.

Na našom území si cholera vybrala daň v roku 1831, keď intenzívne zasiahla Uhorsko. Je predpoklad, že infekcia prenikla do Európy v roku 1830. Najskôr nepríjemne prekvapila Rusko a odtiaľ sa začala šíriť západným smerom – k nám, do Nemecka a severských štátov. V júni 1831 zachvátila východoslovenské župy.

V každom prípade, svetová história dokazuje, že cholera, respektíve baktéria, ktorá ju šíri, je rýchlymefektívnym zabijakom. O osude nakazených bolo zvyčajne rozhodnuté v priebehu 24 hodín, častokrát zomierali už po 710 hodinách. Obete sa málokedy dožili viac ako 48 hodín.

Prvými obeťami cholery sú vždy slabší, podvyživení jedinci, malé deti a starí ľudia. Najviac postihnuté sú chudobnejšie vrstvy obyvateľstva, ktoré žijú v zlých hygienických podmienkach.

Siedma pandémia

Siedma pandémia sa začala v južnej Ázii v roku 1961. Afriku postihla o desaťročie neskôr, v Amerike sa objavila v roku 1991. Podľa niektorých zdrojov prebieha dodnes. Vo väčšine krajín je v súčasnosti  miestnym problémom, ktorý sa nerozširuje ďalej.

V roku 2016 bolo evidovaných celosvetovo 132 121 prípadov z 38 krajín, z toho 2 420 úmrtí. Mnohé však zostávajú nezaznamenané. Dôležitou informáciou je, že v roku 2017 sa začala celosvetová „globálna stratégia kontroly cholery, s cieľom znížiť úmrtie na choleru o 90 %. Predpoklad výrazného zlepšenia je už do roku 2030.

cholera 1831
Zdroj foto: AdobeStock.com

Najnovší výskyt cholery

Najnovšie medializovaným prípadom je podozrenie na choleru v Jemene z 30. augusta 2018. V tomto štáte bolo údajne od januára do polovice augusta zaznamenaných 120 000 osôb, u ktorých je podozrenie na choleru.

Hovorca OSN Stéphane Dujarric uviedol, že hoci daný počet je menší, ako bol v rovnakom období v roku 2017, „rastúca miera infekcií v uplynulých týždňoch vyvolala obavy z možnej tretej vlny epidémie v danej lokalite, pričom aktuálne dažde zvyšujú jej riziko“.

Od apríla 2017 Jemen nahlásil viac ako 1,1 milióna nových prípadov a 2 310 úmrtí. Niet pochybností o tom, že šírenie choroby ešte môže nabrať na sile. Ak mu dáme živnú pôdu.

Čo je vlastne cholera? Prečo ochoriete?

Choleru vyvoláva baktéria Vibrio Cholerae, ktorá sa do ľudského tela dostáva zo stravy, alebo z vody. Do vody sa cholera dostane najčastejšie kvôli výkalom kontaminovanej osoby.

Cholera je extrémne virulentné ochorenie – veľmi rýchlo sa šíri. Prvé príznaky sa objavia v priebehu 12 hodín5 dní po požití kontaminovaného jedla, alebo tekutín. Cholera postihuje bez rozdielu deti i dospelých.

Mnohí infikovaní nemajú žiadne, alebo len mierne príznaky. Svoj zdravotný stav dokážu stabilizovať dostatočnou rehydratáciou, zároveň však treba myslieť na to, že baktérie sú prítomné vo výkaloch 110 dní po infekcii.

Prenos cholery úzko súvisí s nedostatočným prístupom k čistej vode a hygienickým zariadeniam. Rovnako aj zlá hygiena nakazeného po potrebe býva zdrojom nákazy.

Vážne stavy vyžadujú akútny zásah

Vážne stavy (je ich menšina), hlavne keď človek neudrží v sebe ani tekutinu, treba čo najskôr riešiť s odborníkom. Pre mnohých ľudí zo zaostalých oblastí sveta by bolo rýchle nasadenie liečby – s vnútrožilovými tekutinami a antibiotikami – záchranou. Bez odbornej pomoci však rýchlo umierajú.

Najčastejšie zdroje infekcie:

  • mestské zásobovanie vodou – zvyčajne v menej vyspelých krajinách,
  • používanie hygienických zariadení, ktoré nespĺňajú limity, na aké sme v Európe zvyknutí,
  • ľad vyrobený z problematickej vody – dávajte si pozor najmä na dovolenkách, uprednostnite balené vody z obchodov,
  • potraviny a nápoje od pouličných predajcov,
  • zelenina vypestovaná z vody, ktorá obsahuje ľudské odpady,
  • surové alebo nedostatočne tepelne spracované ryby,
  • morské ryby, ak sú znečistené morskými splaškami,
  • konzumácia surových mäkkýšov.
cholera v minulosti
Zdroj foto: AdobeStock.com

Príznaky cholery

Hlavným príznakom cholery sú intenzívne, vodnaté hnačky. Často sa pridáva aj zvracanie. Približne 1 z 20 infikovaných má vážne vodnaté hnačky, ktoré sú sprevádzané zvracaním, čo môže rýchlo viesť k dehydratácii. Aj keď takýto človek nemusí mať prejavy ochorenia, prispieva k šíreniu infekcie.

Základné príznaky cholery (okrem hnačky a zvracania):

Základom je hydratácia

Ak nie je cholera po prvých prejavoch liečená, človek zostane dehydratovaný. Ak sa rehydratácia nedarí, alebo nie je dostupná, vedie to k šoku, dokonca smrti, a to už v priebehu niekoľkých hodín.

Cholera je dnes dobre liečiteľná, len je potrebné, aby bola včas diagnostikovaná a aby chorý dostával neškodnú vodu, kým čaká na odborné ošetrenie.

Kmene baktérie Vibrio Cholerae

Hoci existuje mnoho séroskupín, iba 2 kmene spôsobujú choleru. Odborníci ich nazývajú O1 a O139. Prejavy ochorenia sa v rámci týchto kmeňov nelíšia – môže ísť o ľahší, ale aj ťažší priebeh hnačkovej infekcie. Oba kmene potenciálne spôsobujú smrť.

Kmeň Vibrio Cholerae O139 bol po prvýkrát identifikovaný v Bangladéši v roku 1992. Nikdy nebol identifikovaný mimo Ázie.

olera prevencia
Zdroj foto: AdobeStock.com

Endemická a epidemická cholera

Aby sme lepšie pochopili informácie, ktoré o šírení cholery dostávame aj dnes, mali by sme poznať rozdiel medzi endemickým a epidemickým výskytom cholery. Endemický výskyt znamená, že choroba sa v danej oblasti vyskytla v posledných 3 rokoch, ale len lokálne a bez ďalšieho šírenia.

Epidemický výskyt je spravidla rozsiahlejší a prekračuje hranice štátov – môže sa vyskytnúť v oblastiach, kde bol zaznamenaný endemický výskyt, ale aj v krajinách, kde sa cholera pravidelne nevyskytuje.

Liečba a prevencia

Dnes už existuje aj očkovacia látka proti cholere, ale zdravotnícke organizácie ju zatiaľ neodporúčajú používať masovo. A navyše, najlepšie funguje dôkladná hygiena, prevarená vodadoma varené jedlá.

Pri cestovaní do zahraničia konzumujte len vodu v balených fľašiach a jedlo, ktoré je dôkladne tepelne upravené. Pozor na ľad v drinkoch – radšej piť teplejšie nápoje, ako chytiť choleru.

Dbajte tiež o to, pod akou vodou umývate ovocie a zeleninu, ktoré skonzumujete v čerstvom stave. Vodu z vodovodu môžete zbaviť baktérií prevarením počas 3 minút.

Základom liečby sú rehydratačné roztoky (podávané cez ústa, alebo do žily), ktoré nahradia stratené tekutiny. Antibiotiká nie sú v miernych prípadoch nevyhnutné, ale dokážu znížiť trvanie hnačky o polovicu a čiastočne zabrániť šíreniu nákazy.

Zdroje:

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/cholera-faq#1

https://www.sita.sk/

Pridaj komentár