V.RUŽBACHY: V kúpeľoch zriadili prvé centrum kardiovaskulárnej rehabilitácie v SR

Vyšné Ružbachy 25. februára (TASR) – Po niekoľkoročnom úsilí došlo v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy k zriadeniu jediného a prvého Centra komplexnej kardiovaskulárnej rehabilitácie na Slovensku. Jeho služby zodpovedajú odporúčaniam Európskej skupiny pre kardiálnu rehabilitáciu, ako aj Pracovnej skupiny kardiovaskulárnej rehabilitácie Slovenskej kardiologickej spoločnosti.
„V celom svete sa sústreďuje pozornosť v rámci primárnej a sekundárnej prevencie srdcovo-cievnych ochorení na komprehenzívnu kardiovaskulárnu rehabilitáciu, pod ktorou sa rozumie vypracovaný systém rehabilitácie, garantom ktorej sú uvedené odborné spoločnosti,“ vysvetlila riaditeľka obchodu a marketingu kúpeľov Martina Konrádyová.
V spomínanom centre sa v procese liečby spája efekt prírodného liečivého vodného zdroja, ktorým je uhličitá minerálna voda, kvalifikovaná ako prírodná liečivá voda z termálneho prameňa Izabela, a efekt komplexného pôsobenia kúpeľného prostredia na človeka. Zároveň sa využívajú v procese kardiorehabilitácie najnovšie poznatky z medicínskych vied. V súčasnej dobe je kardiovaskulárna rehabilitácia podľa Konrádyovej chápaná ako neoddeliteľná súčasť komplexnej liečby chorých s kardiovaskulárnymi chorobami.
„Práve symbióza prírodného a vedeckého je špecifická pre naše centrum kardiorehabilitácie, a táto liečba je v podstate nenahraditeľná. Hlavnou náplňou Centra kardiovaskulárnej rehabilitácie v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy je vykonávanie následnej liečby, čiže kardiovaskulárnej rehabilitácie, pri skupine pacientov po infarkte myokardu a zákrokoch na srdci,“ vysvetlila Konrádyová.
Podľa nej ide o skupinu pacientov, ktorá vďaka moderným prístupom v liečbe akútnych stavov, ako aj revaskularizačným metódam narastá a vyžaduje si nové prístupy v oblasti kardiálnej rehabilitácie.
Aby kardiovaskulárna rehabilitácia skutočne dobre fungovala a bola efektívna, je nutné trvať na niektorých všeobecných podmienkach jej vykonávania. „Musí mať materiálne a personálne zabezpečenie podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva. Centrum kardiovaskulárnej rehabilitácie v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy, a. s., ako prvé na Slovensku spĺňa všetky tieto podmienky,“ uzavrela Konrádyová.

Pridaj komentár