Ortotické riešenie pre pacientov s ochrnutím (1. časť)

Ochrnutie alebo obrna nie je choroba ako taká. Ide o neurologický príznak – postihnutie voľnej hybnosti. Pri miernejších formách poruchy hybnosti sa používa aj pojem slabosť. Periférna obrna postihuje len určitú skupinu svalov, ktoré postihnutý nerv inervuje. Pri paréze tohto typu dochádza k úbytku svalovej hmoty a hybnosť končatiny je oslabená. Centrálna, obrna v prípade, že je postihnutý mozog (napr. cievna mozgová príhoda) obvykle postihuje polovicu tela, obe dolné končatiny, a ak je porušená krčná miecha, postihuje všetky štyri končatiny. Postihnuté končatiny bývajú tuhé, stiahnuté (spastické). Príčin obrny je mnoho, väčšina z nich má však neurologický pôvod.