Ortotické riešenie pre pacientov s ochrnutím (1. časť)

Ochrnutie alebo obrna nie je choroba ako taká. Ide o neurologický príznak – postihnutie voľnej hybnosti. Pri miernejších formách poruchy hybnosti sa používa aj pojem slabosť. Periférna obrna postihuje len určitú skupinu svalov, ktoré postihnutý nerv inervuje. Pri paréze tohto typu dochádza k úbytku svalovej hmoty a hybnosť končatiny je oslabená. Centrálna, obrna v prípade, že je postihnutý mozog (napr. cievna mozgová príhoda) obvykle postihuje polovicu tela, obe dolné končatiny, a ak je porušená krčná miecha, postihuje všetky štyri končatiny. Postihnuté končatiny bývajú tuhé, stiahnuté (spastické). Príčin obrny je mnoho, väčšina z nich má však neurologický pôvod.Dnešná časť je venovaná ortotickému riešeniu prvých dvoch kategórií, a to:

1. Ochrnutie svalov dvíhačov chodidla

Pacient nie je schopný zdvihnúť chodidlo, preto pri chôdzi nadmerne dvíha kolená, aby nezakopol. Postihnutou končatinou našľapuje na špičku chodidla, ktoré je okrem toho stočené dovnútra. Tento spôsob chôdze je jednak energeticky náročný, a potom významne zvyšuje riziko skrútenia chodidla s následným poškodením väzov členka.

Ortotické riešenie

AFO s opretím o lýtko

Pacientovi treba spevniť nestabilný členkový kĺb (Articulatio talocruralis), vyrovnať skrátenie končatiny, prípadne sa prispôsobiť deformácii zadnej časti chodidla. Ortotická pomoc spočíva vo vybavení, ktoré zabezpečuje dvíhanie chodidla s pevným chodidlovým dielcom, ktorý môže kompenzovať deformity chodidla aj skrátenie končatiny. Ortéza koriguje zadnú časť chodidla a zaručuje nášľap na pätu s pružiacim mechanickým členkom a kontrolovaným priebehom pohybu až po „fázu odrazu chodidla“. Rovnako ako pri všetkých typoch ortéz s obopnutím zadnej časti chodidla je počas pohybu kontrolovaná aj rotácia chodidla.

Karbónová peroneálna ortéza

Pacient nemá skrátenú končatinu, nestabilný členok, či iné fyzické odchýlky od zdravej končatiny. Najefektívnejšie ortotické pomôcky pre takto postihnutých pacientov predstavujú peroneálne dlahy. Menej aktívnym pacientom celkom postačia plastové peroneálne ortézy, ktoré sa vyrábajú z termoplastu a zaisťujú dvíhanie predkolenia s pasívnym obmedzením plantárnej flexie, čo vedie k harmonickej chôdzi bez kompenzačných pohybov (nadmerné dvíhanie bokov a ramien). Pružné karbónové peroneálne dlahy z karbónových vlákien sú určené pre aktívnych pacientov. Vďaka flexibilným prvkom v oblasti špičky a päty umožňujú dynamický obraz chôdze aj na nerovnom povrchu. Tým dostatočne podporujú dorzálnu fl exiu chodidla bez pohlcovania energie vynaloženej pri chôdzi. Anatomicky tvarovaná a veľmi tenká karbónová ortéza 28U11 Walk On s hmotnosťou len 100 g je veľmi nenápadná a dá sa využiť pre pacientov všetkých hmotnostných kategórií.

2. Ochrnutie svalstva predkolenia s oslabením extenzorov kolena

Pacient má pri chôdzi problémy s dvíhaním chodidla, preto vykonáva pohyb pomocou kompenzačných pohybov. Dostatočná sila bedrového extenzora umožňuje pacientovi oporu v stojnej fáze, oslabený extenzor kolena však spôsobuje podlamovanie končatiny na začiatku stojnej fázy chôdze. Dlhodobé zaťažovanie takto postihnutej končatiny bez ortotickej pomôcky často vedie k nevratnému poškodeniu kolenného kĺbu. Pri dostatočnej sile lýtkových svalov Pre pacienta postihnutého jednou z kombinácií svalového oslabenia je dôležité skonštruovať pevnú ortézu so správnym členkovým kĺbom. Napriek oslabeniu extenzora kolena nie je potrebné aplikovať KAFO ortézu so stehennou objímkou. Postačí pevná predkolenná ortéza s oporou na predkolení čo najvyššie pod kolenom. Funkcia ortézy pri kontakte s pätou pripúšťa plantárnu flexiu chodidla a vedie os členkového kĺbu. Predpokladom je fyziologická os dolnej končatiny, a zároveň stabilný väz v kolennom kĺbe. Odraz špičky chodidla sa spúšťa pomocou tzv. dorzálneho dorazu v hornej oblasti členkového kĺbu, aby sa v kolennom kĺbe v oblasti opretia o holennú kosť bližšie pod kolenom dosiahol extendujúci a stabilizujúci účinok. Po fáze odrazu špičky nedostatočnú funkciu dvíhača chodidla podporujú dva Glenzackové kĺby (dvíhajúce predkolenie), ktoré uľahčujú voľný švih nohy. Pri nedostatočnej sile lýtkového svalstva a rekurvácii kolena do 15° Na výrobu ortézy sa používa dvojčinný členkový kĺb, ktorý dorazom proximálnej veľkoplošnej dorzálnej zóny opory kontroluje plantárnu flexiu pri nášľape na pätu a rekurvácii kolenného kĺba. Bezprostredne po stojnej fáze sa vplyvom tzv. dorzálneho dorazu začne odraz špičky. Sily pritom smerujú k opore na prednej strane predkolenia, aby sa v kolennom kĺbe dosiahol extendujúci a stabilizujúci účinok. Voľný švih nohy vo švihovej fáze zabezpečuje nastaviteľný doraz v plantárne flexnom pohybe členkového kĺbu.

Ortéza AFO pre veľmi aktívnych užívateľov

Ortézy s karbónovou pružinou Carbon Ankle Seven sú určené pre veľmi aktívnych pacientov. Vďaka špeciálnej konštrukcii sa v uhlíkovej pružine pri došliapnutí na pätu akumuluje energia a pri odpichu špičkou nohy sa opäť uvoľňuje, čo užívateľovi ortézy umožňuje prirodzenú chôdzu s nižším výdajom energie. Okrem toho tvar pružiny zohľadňuje vonkajšiu rotáciu chodidla, čo sa kladne prejavuje na obraze chôdze. Aby sa zabezpečila aplikácia pružiny so správnou pevnosťou, je určená presne podľa hmotnosti pacienta.

Príznaky môžeme rozčleniť do nasledovných kategórii podľa správneho svalového testu:
— ochrnutie svalov dvíhačov chodidla, 
— ochrnutie svalstva predkolenia s oslabením extenzorov kolena, 
— oslabenie extenzorov kolena s nestabilitou bočných väzov kolena a rekurváciou, 
— ochrnutie celej dolnej končatiny so zachovaním sily bedrového a čiastočne aj kolenného extenzora,
— Ochrnutie celej dolnej končatiny

Pridaj komentár