Výzva na 4,5 % pre zdravotníctvo

Zdroj foto: www.stock.adobe.com Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Všetci dnes veľmi citlivo vnímame kritický stav nášho zdravotníctva, ktoré v dôsledku nesystémových zmien a nedostatočného financovania neprináša adekvátnu hodnotu pre pacienta. Všetci

Dobré rady pre pacientov so psoriázou

(Zdroj foto: Stock.adobe.com) Ako každé chronické ochorenie, aj psoriáza prináša pre pacienta isté limity v každodennom živote. Človek napriek tomu chce existovať v čo najkomfortnejšom režime, preto musí dôsledne poznať svoje ochorenie