Výzva na 4,5 % pre zdravotníctvo

Zdroj foto: www.stock.adobe.com Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Všetci dnes veľmi citlivo vnímame kritický stav nášho zdravotníctva, ktoré v dôsledku nesystémových zmien a nedostatočného financovania neprináša adekvátnu hodnotu pre pacienta. Všetci

StressFix pomôže zmierniť úzkosť aj nervozitu

Hektická doba so sebou prináša aj zvýšené nároky na fyzickú i psychickú výkonnosť človeka. Tento fakt sa negatívnym spôsobom podpisuje pod duševným zdravím jedinca, ktoré sa naštrbuje a zhoršuje. Duševná

Nové informácie pomôžu lekárom lepšie liečiť

Pomôcť správne sa rozhodovať a vďaka tomu lepšie liečiť – to by mal byť výsledok zmeny komunikácie lekárov so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Pacienti by to mali pocítiť najmä na precíznejšom predpisovaní