Click here!

Výročný snem psoriatikov na Liptove Sme jedna veľká psoriatická rodina

7 a pol milióna je počet obyvateľov menšej európskej krajiny – Bulharska, napríklad. 7 a pol milióna súčasných Európanov však spája aj niečo iné ako národnosť. Približne toľko by ste v Európe narátali psoriatikov. Na Slovensku by ich podľa odhadov malo byť 250.000. My sme navštívili najaktívnejších z nich.

Esemku beriem športovo

„Čo by som odkázal iným pacientom so sklerózou multiplex? Nehádžte flintu do žita!“ – hovorí 36-ročný Martin, ktorému robí „esemka“ spoločnosť už takmer 10 rokov.

Vďaka členom a dobrovoľníkom

Po pozitívnej odozve v roku 2009 sme sa rozhodli po dvoch rokoch znovu zorganizovať predvianočné stretnutie pre onkologických pacientov, ich rodinných príslušníkov a pomáhajúcich dobrovoľníkov. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2011 v priestoroch „Botelu Marina“, na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v Bratislave. Nosnou témou bola psychosociálna intervencia a dobrovoľníctvo.

Občianske združenie Archangelos

Idea vzniku občianskeho združenia vzišla z poznania, že samotní onkologickí pacienti, ich rodiny a priatelia, sú najlepším vzorom zvládania vážneho ochorenia, a ich skúsenosti sú najcennejším potenciálom pre pomoc rovnako postihnutým. Rozhodli sme sa orientovať na k valitu života a praktické problémy, z čoho vyplýva aj základné poslanie Združenia.

Pomôžme pomáhať v Čiernom Balogu

Rodiny, ktoré prišli o svojich najbližších, pomôžu prekonať najťažšie obdobie smútku aspoň svojou prítomnosťou, rozhovorom. Pomáhame zabudnúť na bolesť, žiaľ. Vzájomne si radíme, čo komu pomohlo pri ťažkostiach po chemoterapii či rádioterapii. Vieme poradiť, kde a ako vybaviť kompenzácie, lieky, doplnky zdravej výživy, zdravotné pomôcky. Navštevujeme chorých, podporíme rodinu. Tešíme sa z dobrých výsledkov, spoločne oslavujeme narodeniny.

Vianočný sen

Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors už niekoľko rokov pravidelne prinášajú smiech a radosť na všetky detské onkologické kliniky na Slovensku. Pravidelne dvakrát do týždňa ich môžu deti stretnúť na onkologických oddeleniach v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave na Kramároch, v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a raz do týždňa v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Zriedkavá operácia

Dňa 23. novembra sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave prvýkrát na Slovensku uskutočnila laparoskopická resekcia pečene pre metastázy kolorektálneho karcinómu. Zriedkavú operáciu (hneď dve za sebou: od 9,00 a od 13,00 h) v ykonal Dr. Valentin Sojar, MBA, z Kliniky abdominálnej chirurgie Univerzitného klinického centra Ljubljana (UKC), Slovinsko.

Umenie, ktoré lieči

Od 6. septembra do 7. októbra 2011 pokračoval v Onkologickom ústave sv. Alžbety na Heydukovej ulici v Bratislave niekoľkoročný pravidelný cyklus výstav „Umenie, ktoré lieči“ v poradí už 41. prezentáciou. Výber 21 malieb zo svojej tvorby pod názvom „Putovanie“ na nej vystavil akademický maliar Martin Kellenberger.

Mrazivý domov pre bunky

Klinika detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave rozširuje svoje diagnostické a terapeutické možnosti budovaním onkologickej BIOBANKY, ktorá je nevyhnutná pre progres v liečbe onkologických ochorení.

Svetielko pomoci na kolesách

Je smutné a tragické, keď rodič stratí dieťa, dievča, pred ktorým stála možno nádejná budúcnosť. Pani Miroslava Hunčíková stratila 17-ročnú Gabiku, ktorú zabila leukémia, no keďže na vlastnej koži precítila, aké to je strachovať sa o život ťažko chorého dieťaťa, rozhodla sa pomáhať ľuďom v podobnej situácii. Z tohto dôvodu vzniklo Svetielko pomoci. Dávame jej slovo.