Mrazivý domov pre bunky

Klinika detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave rozširuje svoje diagnostické a terapeutické možnosti budovaním onkologickej BIOBANKY, ktorá je nevyhnutná pre progres v liečbe onkologických ochorení.

Uchovávanie vzoriek kostnej drene a periférnej krvi detských hematologických malignít sa stáva nevyhnutnou súčasťou modernej liečby v detskej onkológii. ,,Veľmi si ceníme, že vďaka finančnej pomoci Ligy proti rakovine, ktorá nám prispela čiastkou 9 400 eur na kúpu hlbokomraziaceho boxu, môžeme parciálne spustiť prvú etapu budovania onkologickej BIOBANKY v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave,“ povedal MUDr. Peter Švec, lekár Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave.

Budú môcť zamraziť vzorky

Hlbokomraziaca mraznička dokáže zamraziť vzorky až do -86 stupňov Celzia a dlhodobo, bezpečne a v dobrej kvalite uchovávať nádorové bunky pacientov. Toto vybavenie má veľký potenciál pomáhať niektorým pacientom v špeciálnych prípadoch. ,,Bežne postupujeme tak, že dieťaťu určíme diagnózu a začneme ho liečiť podľa príslušného liečebného protokolu. Často sa ale stane, že choroba sa správa inak, ako očakávame. Vráti sa, prichádzajú komplikácie, a my sa potrebujeme pozrieť späť a pátrať po príčine. Keď máme uložené vzorky, vieme ich rozposlať do iných pracovísk, a poradiť sa s kolegami zo zahraničia, doplniť ďalšie vyšetrenia a hľadať iný spôsob liečby,“ dopĺňa význam projektu doktor Švec a dodáva: ,,Doteraz sme nevedeli v nemocnici uchovávať takéto vzorky. Darilo sa nám to len po dohode s inými pracoviskami, ktoré tiež mali svoje kapacity limitované. V prvej fáze budovania onkologickej BIOBANKY tak budeme môcť začať odkladať od každého pacienta jednu vzorku pre prípadnú ďalšiu diagnostiku.“

Kapacita boxu je asi 5000 vzoriek

Kapacita nového mraziaceho boxu je asi 5 000 vzoriek. Podľa odhadu odborníkov, za predpokladu, že budú zbierať vzorky všetkých detských onkologických pacientov na Slovensku, naplní sa asi za 5 rokov. Mnohé medzinárodné štúdie skladovanie klinických vzoriek detských nádorových ochorení vyžadujú. Plné členstvo v súčasných medzinárodných liečebných protokoloch vyžaduje aj štandardizované a kvalitné uchovávanie vzoriek liečených pacientov. ,,Slovensko je malé, a samostatný výskum v našich podmienkach, pri ,,nízkych“ počtoch chorých detí, by neviedol k pokroku. Súčasným celosvetovým trendom je preto spájanie viacerých krajín a liečenie veľkých skupín detí podľa rovnakého protokolu, čo umožňuje odborníkom lepšie zhodnotiť úspešnosť liečby a vylepšiť liečebný protokol každých 3-5 rokov,“ dodáva doktor Švec.

V ďalšej etape potrebujú uskladňovanie

V druhej etape budovania onkologickej BIOBANKY by lekári DFNsP chceli získať uskladňovacie zariadenie a vytvoriť podmienky pre dlhodobé kvalitné a bezpečné uchovávanie živých nádorových buniek, ktoré je nevyhnutné uchovávať v tekutom dusíku. Tieto bunky sa môžu následne použiť na výskum alebo ďalšiu diagnostiku pacientov. ,,Možnosti sú obrovské. Nádorové bunky sa dajú testovať na rezistenciu, na rôzne nové lieky,“ vysvetľuje doktor Švec. V DFNsP v Bratislave pre akútne leukémie u detí, ako aj pre niektoré iné ochorenia, už existuje referenčné pracovisko pre onkologických pacientov z celého Slovenska. Projekt BIOBANKY je koncipovaný v rámci detskej onkológie ako celoslovenský, a pokiaľ to kapacita bude dovoľovať, má snahu p oskytnúť svoje možnosti aj detským pacientom mimo onkológie. Záujem už prejavili detskí genetici, imunológovia a reumatológovia.

Pridaj komentár