Občianske združenie Archangelos

Idea vzniku občianskeho združenia vzišla z poznania, že samotní onkologickí pacienti, ich rodiny a priatelia, sú najlepším vzorom zvládania vážneho ochorenia, a ich skúsenosti sú najcennejším potenciálom pre pomoc rovnako postihnutým. Rozhodli sme sa orientovať na k valitu života a praktické problémy, z čoho vyplýva aj základné poslanie Združenia.